9 de xan. de 2019

Novas Muface (Só para persoal Funcionario)


Informámosvos sobre a modificación que se introduce nos procedementos de solicitude das prestación complementarias, concretamente nas dentarias e oculares. Todos os mutualistas en activo terán que usar a sede electrónica para as solicitudes das prestacións dentarias e oculares a partires do 01/02/2019.


·  Só poderán presentar as solicitudes en papel os xubilados e os mutualistas voluntarios.

I)     Prestacións dentarias.
a.    Prazo de presentación en Sede electrónica sede.muface.gob.es: Desde o 01/02/2019 até 31/12/2019.
b.    Prazos de presentación en formato papel para xubilados:
                                  i.    Desde o 01/03/ ao 29/03/2019
                                ii.    Desde o 02/09/ ao 31/10/2019
c.    Documentos
                                  i.    Solicitude + factura odontólogo, estomatólogo ou cirurxián maxilofacial ou protésico dental + informe do especialista. A factura con todos os requisitos formais requiridos. Debe conter a indicación da exención(1) do IVE.
                                ii.    Os obrigados a realizar a solicitude pola sede electrónica enviarán a factura escaneada e conservarán a orixinal durante catro anos porque se contemplan inspeccións aleatorias para comprobar a veracidade das cursadas telemáticamente.

II)    Prestacións oculares. Cos mesmos requisitos de prazos que as dentarias. No referido ás facturas, neste caso deberá constar o tipo de IVE aplicábel (2) con desagregación da base impoñíbel e da cota do IVE.

(1) A prestación de servizos médicos está exenta de IVE
(2) Actualmente, tributan ao 10% tanto as lentes como as monturas de gafas graduadas.

CAMBIO DE ENTIDAD SANITARIA

Lembrámosvos que podes cambiar  de Entidade Sanitaria en período ordinario unha vez ao semestre nos meses de xaneiro e xuño.