16/01/2018

CARENCIA DE ESPAZO E MOBILIARIO

ESCRITO Ó SR. DIRECTOR TERRITORIAL DA ZONA 1ª
CORREOS – COMPOSTELA

Á vista das dificultades sufridas polo persoal de postos operativos de Unidades de Reparto e oficinas de Atención ó Público, durante a práctica totalidade da campaña de Nadal e noutras datas puntuais, pola carencia de mobiliario adecuado e insuficiencia de espazo dabondo para a clasificación e almacenamento de envíos voluminosos,


a CIG SOLICITA:

A dotación inmediata de mobiliario adecuado para superar ou cando menos minimizar o problema que supón a falta de espazo que sofren a maioría das UR e OAP da nosa comunidade co incremento de envíos voluminosos.


A elaboración e posta de en práctica de un plan de renovación ou ampliación de inmobles co espazo e condicións adecuadas ós envíos voluminosos cos que traballamos nos últimos tempos.

04/01/2018

CORREOS DESMINTE COMPRA DE UNIPOST


“CORREOS DESMENTE INTENCIÓN DE MERCAR UNIPOST”

Dende o pasado outubro, varios medios e organizacións sindicais recollían ou difundían rumores de unha operación de gran calado no sector postal español, afirmando e demandando o interese da empresa estatal Correos en mercar a UNIPOST e absorber os 2400 traballadores de esta.
A central sindical CIG, preocupada polo futuro da empresa estatal e do acceso e consolidación do persoal eventual de Correos, co ánimo de aclarar e tranquilizar ó persoal de ámbalas dúas, dirixiu escrito ó presidente da compañía responsable do Servizo Postal Universal (SPU), preguntando pola veracidade e fundamento de estes rumores que están a crear intranquilidade entre o persoal de Correos e “falsas” expectativas á xente de UNIPOST.

DESMENTIDO
Agora, John Vivanco, secretario de organización da central sindical galega en Correos, fai pública e comparte  a resposta da SAE, no que desminte “calquera tipo de rumor que poida existir acerca da compra de UNIPOST S.A. POLA Sociedade Estatal Correos e Telégrafos S.A.”
Tamén explican dende a CIG Correos, que unha operación de esa envergadura podería poñer en perigo o equilibrio da xa deporsi inestable situación da empresa estatal, suxeta sempre ós cambios de rumbo do goberno, marcados por non se sabe que criterios.

CONSOLIDACIÓN DE EMPREGO
Ademais, nos dí Vivanco, a absorción de 2400 postos de traballo de UNIPOST, como demandan CCOO e UGT, anularía as posibilidades de consolidación de emprego do importantísimo colectivo de persoal temporal de Correos, que leva anos con contratos en precario, cubrindo e encubrindo a necesidade real de prazas nos servizos operativos de Correos (persoal de reparto,  clasificación e atención ó público) e conseguindo sacar adiante xunto co persoal fixo o servizo postal día a día, pese ás dificultades engadidas da temporalidade/eventualidade. Por non falar da inasumible ausencia de probas de acceso suxetas ós principios de igualdade mérito, capacidade e publicidade que dende CIG sempre se esixiu para a Administración e empresas con capital público.

SOLIDARIDADE
A Confederación Intersindical Galega, solidarízase cos traballadores de UNIPOST compañeiros do sector postal, ofrécelles reunirse para compartir información, traballar en común e plantexar posibles colaboracións, aínda que non cree que a solución pase por “desvestir un santo para vestir outro”.

29/12/2017

Persoal Eventual (Con contrato en vigor durante os días 24 e 31 de decembro de 2017).


Segundo o establecido no artigo 58 q) do III Convenio Colectivo da S.E. Correos e Telégrafos S. A.: “Cando os días 24 e 31 de decembro coincidan con sábados ou festivos, a empresa recoñecerá dous días adicionais de descanso”.

Se tes ou tiveches contrato en vigor durante os días 24 e 31 de decembro (durante os dous días ou durante un de eles),

DENDE O SINDICATO CIG RECOMENDÁMOSCHE que pidas, o antes posible e por escrito ó teu xefe inmediato (ficando con copia), os días de APs que che correspondan (un ou dous).

-Se vas seguir contratado/a durante o próximo mes de xaneiro, pídeos para antes do día 31 de ese mesmo mes.

-Se non vas seguir contratado/a durante o mes de xaneiro, pídeos durante o primeiro contrato que teñas no próximo ano, facendo alusión a que os pides con cargo ós días 24 e 31 de decembro de 2017, período durante o que estiveches traballando, pero durante o cal non os puideches gozar.

Nota: O impreso de solicitude tédelo colgado en:
Conecta.correos.es/Información permisos e licenzas/Vacacións/Asuntos Propios Nadal/Laborais ( Nel anotade as observacións que consideredes pertinentes.CONSOLIDACIÓN DE EMPREGO 2017 (Acumúlanse as Convocatorias)


O pasado día 28 de decembro celebrouse a Xuntanza da Comisión de Emprego Central na que Correos comunicou un novo proceso de Consolidación de emprego temporal en fixo correspondente ao exercicio orzamentario 2017.

Nesta Convocatoria se recoñece que Correos non ten beneficios: Esta nova Convocatoria de Consolidación de emprego do 2017 (lembremos que a do 2016 esta aínda sen resolver) será cunha taxa de reposición dun 75% como máximo, porque a Lei dos orzamentos xerais do Estado do 2017 establecen ese porcentaxe para as Sociedades Mercantís públicas que non teñen beneficios en dous dos últimos tres anos. 

Os aspectos máis relevantes das bases son os seguintes: - Número de postos a cubrir: 1.959 Vacantes

-      1.869 postos no grupo profesional IV, Persoal Operativo.
A este número de prazas restaráselles a reserva obrigada para a cota de discapacitados, porcentaxe que se determinará na comisión de emprego.
-      90 prazas destinadas para postos de singular complexidade técnica ou especialización nos Grupos II e III
 - A petición dos postos de traballo e a oferta realizaranse a nivel provincial, en base ás necesidades de emprego que teña Correos. En próximas fases, determinaranse os requisitos dos participantes, o sistema de selección, a distribución provincial da oferta de postos de traballo e as súas características, así como os prazos e forma de presentación de solicitudes previstas no proceso. As bases xerais para a presente convocatoria publícanse en: - Conecta, a través do canle Persoas/ apartado Convocatorias - Na web de Correos (www.correos.com).

Esta convocatoria parécenos unha broma dos santos inocentes xa non só polo día da Xuntanza (28 de decembro), se non porque se van acumulando convocatorias e por parte dos sindicatos asinantes non se esixen que se cumpran. Lembremos que hai unha Convocatoria pendente de resolver de 2.345 prazas do ano 2016. No lugar de convocatorias parécennos brindis ao sol.  

A quen convén esta acumulación de Convocatorias???

Esta claro que aos sindicatos Asinantes do Convenio e Acordo Xeral (CCOO, UGT, CSif e S.L.)  fan negocio enchendo as academias e vendendo  temarios.

A CIG esixe que se rematen cos seguinte procesos:

-      7ª Resolución do Concurso de Traslados (aínda faltarían outras dúas)
-      Que se convoquen as prazas da Consolidación de emprego 2016
Desprovisionalización das prazas de Directores de Oficina e Xefes de Distribución

22/12/2017

A CIG insta a Correos a que cumpra co establecido no Acordo Xeral e actualice o prezo do carburante.


Os sindicatos asinantes do III Convenio e Acordo Xeral (CCOO, CSI-F, UGT e SL),  incumpren sistematicamente o pactado coa empresa, mantendo a boca pechada sobre este problema sen esixirlle a Correos que se sente a negociar conforme ao establecido no Acordo xeral que di textualmente:

“Coa finalidade de mellorar as condicións de traballo e de desenvolvemento profesional deste colectivo, as partes asinantes comprométense a analizar, dentro dos tres meses seguintes á entrada en vigor do III Convenio Colectivo e do presente Acordo, o custo que a evolución dos prezos do carburante tivo sobre o suplido percibido por este concepto e o sistema de determinación de cálculo e cobramento deste.

Segundo o Ministerio de Enerxía, Turismo e Axenda Dixital, o prezo do carburante en Galiza e o mais caro de toda a península, dende xaneiro deste ano o prezo do carburante se incrementou en Galiza nun 1,7%, seis veces máis que no resto de España, onde a suba foi do 0,28%.

CCOO, UGT, CSIF e S.L. deixan claro que do persoal rural só lles interesa os seus votos pero non os seus dereitos. O persoal rural esta perdendo cartos grazas á empresa coa complicidade destes sindicatos

A CIG Solicita con respecto ao persoal rural:

-A suba inmediata do prezo do combustible coa actualización dos prezos, que dende o ano 2011 non se revisan.

-Que, Correos realice as xestións necesarias coa finalidade que os 4 céntimos  de diferenza entre o que paga Correos 0.2302 céntimos por indemnización por aportación de vehículo quilometro día e os 0,19 céntimos establecidos na administración non tributen na declaración da renda.

-Que, o que se cobra por indemnización por aportación de vehículo non se teña en conta para a concesión das Axudas de Acción Social, do contrario este colectivo sempre estará condenado a estar sen elas.