10/10/2018

Como reclamar a devolución das contías do IRPF pola prestación de maternidade


Consulta o procedemento e os modelos para presentar na Axencia Tributaria

O Tribunal Supremo (en sentenza do 3 de outubro) vén de confirmar que “as prestacións públicas por maternidade percibidas da Seguridade Social están exentas do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas”.  A resolución estabelece doutrina legal e, polo tanto, obriga a Axencia Tributaria a adoptar o novo criterio (contrario ao que viña facendo). Dende a CIG animamos a solicitar a devolución das retencións do IRPF indebidamente cobradas e para iso pomos a túa disposición os modelos adecuados (documentos anexos ao final desta nova).
Para calquera dúbida que teñas, acude a túa federación (ou en que se delegue na túa comarca) tendo en conta as seguintes indicacións:
1º.- Exercicios fiscais 2014 a 2017 (declaracións presentadas de 2015 a 2018):
• Traballadoras ás que lle practicaran retencións de IRPF pola prestación de maternidade nos exercicios fiscais 2014 a 2017 (declaracións presentadas nos anos 2015 a 2018):
a) Formular, perante a Axencia Tributaria, nunha solicitude de rectificación da autoliquidación do IRPF do exercicio/s no que se declararan as prestacións por maternidade con retencións de IRPF (achégase modelo A).

2º.- Exercicio fiscal 2018 (declaración a presentar en 2019):

• Traballadoras ás que lle estean a practicar retencións de IRPF pola prestación de maternidade no exercicio fiscal 2018 (declaracións que se presentarán no ano 2019):
b) Formular, perante o INSS, unha solicitude de dereito á percibir a prestación íntegra sen retención de IRPF, no resto dos meses do 2018 (achégase modelo B).
c) Formular, perante a Axencia Tributaria, unha solicitude de devolución de ingresos/retencións indebidos dos meses do 2018 nos que xa se lle practicaran as retencións de IRPF (achégase modelo C)*. 

* Probabelmente, no período de presentación da Declaración do IRPF (maio xuño 2019) a Axencia Tributaria xa terá instrumentado algún procedemento para a devolución do IRPF indebidamente cobrado no 2018, porque non ten outra que acatar a sentenza do Tribunal Supremo.

Modificación Contratación Eventual por Módulos 180 días
02/10/2018

01/10/2018

Denuncia Exame de Consolidación de Emprego

A Confederación Intersindical Galega CIG, denuncia os seguintes feitos acontecidos onte con motivo do exame de Consolidación de emprego en Galiza: 


1. Falta de organización manifesta por parte da empresa, converténdose a improvisación na solución a cada problema que xurdía, dando unha imaxe moi pobre da empresa, para os postulantes que se presentaron ao exame.
2. O exame a nivel xeral iniciouse con máis de media hora de diferenza dependendo da aula e da Facultade.

 3. Escaso número de vixiantes en relación ao número de postulantes por aula.

4. Desorganización á hora de entregar e recoller os exames por parte do persoal de vixilancia, ocasionando alborotos nas aulas.

5. Falta de formación do persoal de vixilancia e coordinación. En cada facultade actuouse de distinta forma, sirva de exemplo os candidatos que só se presentaban a exame de atención ao cliente, nalgunhas facultades permitíuselles saír mentres o resto realizaba o exame de repartición/axente, e noutras pola contra tiveron que permanecer sentados ata que terminasen o exame e empezase o seu. Nalgunhas aulas permitíuselles saír ao baño aos postulantes e noutras non.

6. Incidente Moi Grave sucedido na aula A da facultade de Económicas de Santiago de Compostela, na que se produciu un gran barullo, xente falando polo móbil, gravando co móbil, realizando consultas por whatsaap, intercambiándose os sitios para copiar etc. Así mesmo temos coñecemento que os exames desa aula non foron trasladados no furgón de seguridade, perdéndose a cadea de seguridade e custodia debida.

Todos estes feitos  están postos en coñecemento de Correos.

27/09/2018

TRATO XUSTO EN IGUALDADE


A CIG SI ESTIVO !!!

O Comité de empresa e a Xunta de Persoal do Correos da provincia da Coruña mobilizáronse este mércores, 26 de setembro, para esixir igualdade de condicións para todo o persoal da compañía postal. Denuncian que, a pesar de existiren procesos e órganos de control, no día a día, tanto nas contratacións de persoal como nas promocións e o acceso aos postos mellor considerados, "falta transparencia, obxectividade e información de maneira que se favorece a uns traballadores/as sobre outros/as".