22 de mar. de 2019

Alegacións da CIG Correos á proposta de Correos para a “campaña” de eleccións xerais do 28 de abril do 2019Resultado de imagen de monedas  A CIG alega:
1 A gratificación individual pola distribución dos envíos de propaganda electoral e tarxetas do INE, non se percibirá só, si se garante a distribución da totalidade do resto dos envíos non electorais.
Proposta: A retribución por estes conceptos, percibirase en función dos envíos repartidos.
2 GRATIFICACIÓN POLO PROCESO ELECTORAL
2.1 Persoal das USEs
A Cig propon a eliminación de este punto, a gratificación debe de ser percibidas en tódas as unidades que traballen a documentación electoral, dando por feito que todas sufrirán un incremento importante na súa carga de traballo.
UNIDADES DE DISTRIBUCIÓN E PERSOAL RURAL
A CIG propón que as gratificacións recollidas no punto anterior para as USES, se fagan extensivas a todas as unidades de distribución e persoal rural, que realice a distribución da documentación electoral (voto por correo).
2.2 e 2.3  Persoal de loxística – Outro persoal afectado.
A falta do establecemento de criterios obxectivos para o reparto de esta gratificación, a CIG propón que a gratificación a perciban todas as unidades que traballen a propaganda electoral  sin máis requisitos.
2.4 Persoal de oficinas.-
A CIG propón a eliminación de este punto na súa totalidade, a gratificación debe de ser igual para todo o persoal de oficinas. Creemos evidente o incremento do volume de  traballo en campaña electoral en todas as oficinas.
2.5 Sistemas de descontos.-
A CIG propón que se incorporen como causas xustificadas as situacións de
-        Intervención quirurxica.
-        Hospitalización.
-        Incapacidades Temporais derivadas da xestación.
-        Tratamento de quimioterapia e radioterapia.
3º ACTUACIÓNS EXCEPCIONAIS NO PROCESO ELECTORAL
A CIG propón engadir a este punto que todas as actuacións excepcionais no proceso electoral deberán de ser previamente consensuadas cas organización sindicais  con representación na provincia
4º SERVIZOS A PRESTAR O 18 DE ABRIL DE 2019
As prestacións de servizos o día 18 (xoves santo) deberán ser retribuídas en consonancia ó seu orixe, en concepto de HORAS EXTRAORDINARIAS + HORAS FESTIVAS (19€ h. +/-) nunca negociadas n un módulo preacordado que abarate o dereito ás retribucións por horas extra e festivas.
Tamén deberá de terse en conta que en Galicia son datas festivas, polo que deberán de atenderse as petición de permisos que para as traballadoras con actividades programadas.
5º ENTREGA NAS MESAS ELECTORAIS E RECOLLIDA DO TERCEIRO SOBRE
Igual que no punto anterior, en Galicia a prestación dos servizos do 28 de abril (domingo) deben de ser retribuídos  como HORAS EXTRAORDINARIAS E FESTIVAS (19€ h. +/-).
Persoal rural. A CIG propón:
O persoal rural que participe na entrega nas mesas electorais e e recollida do terceiro sobre deberá percibir a totalidade da aportación por vehículo, ca amortización do vehículo e non  só ca de combustible. 

8 de mar. de 2019

10 de marzo Día da Clase Obreira Galega: recuperar dereitos para avanzar

Na Galiza 

emprego, 

salarios 

e pensións dignas


A CIG chama a mobilizarse o vindeiro domingo, 10 de marzo, Día da Clase Obreira Galega, para exixir que se derroguen as reformas laborais e as políticas executadas coa escusa da crise porque cada día que pasa medra a precariedade, a pobreza laboral e continúa a perda xeneralizada do poder adquisitivo da clase traballadora galega.

Mobilizacións

Vigo: Manifestación desde a Dobrada ás 12h

Pontevedra: Praza da Peregrina, 12h

Vilagarcía: Praza de Galiza, 12h

Compostela: Praza Roxa, 11:30h

A Coruña: Manifestación desde a Praza de Vigo ás 12h

Ferrol: Manifestación desde o Monumento ao 10 de marzo ás 12h

Lugo: Manifestación desde o Edificio Sindical ás 12h

Ourense: Praza do Ferro, 11:30h

Os contratos por horas, días ou como máximo semanas; a utilización dos contratos a tempo parcial, das ETT, de falsos/as autónomos/as, das empresas multiservizos, dos centros especiais de emprego; e o intento da imposición de convenios colectivos estatais fronte aos provincias e de ámbito galego son as novas realidades no mundo do traballo que están a fomentar o empobrecemento xeneralizado da clase traballadora e a afondar na perpetuación das desigualdades de xénero.

A perda de emprego, o desmantelamento industrial e o peche de empresas, xunto coa emigración, son unha constante, evidenciándose de forma dramática o dano que están a provocar as políticas neoliberais en Galiza.

O Goberno español do PSOE seguíu a manter o modelo económico e de relacións laborais nacido das reformas laborais aprobadas en 2010, pero sobre todo en 2013, que teñen significado un verdadeiro atentado e un golpe de Estado aos dereitos laborais e sociais e á negociación colectiva.

De feito, as medidas aprobadas nos últimos meses, e as que se anuncian nos Orzamentos Xerais do Estado para 2019, son claramente insuficientes (decreto sobre salario mínimo, etc.) e inxustas (decreto contratos relevo e xubilación parcial, etc.), cando non continuístas das políticas do PP (des censo da inversión en Galiza, mantemento da reforma das pensións do 2011 e 2013, etc.)

Nesta situación, e neste momento de inestabilidade política e institucional, temos que ser conscientes e non caer no engano de crer que as solucións virán polas concesións que nos faga o poder económico. Como tampouco as conseguiremos dun poder político que está ao servizo do capital e non da clase traballadora. Así mesmo, denunciamos unha vez máis a lacra que representa o chamado diálogo social, a concertación social que lamentabelmente seguen a practicar a diario UGT e CCOO coa patronal e cos Gobernos español e galego, colaborando na desmobilización e afondando na mentira de que por esta vía a clase traballadora poderá mellorar.

Reaxuste Local 2019


O REAXUSTE é un proceso de cambio de posto de traballo, sempre na mesma localidade e o que é mais importante, só se poden solicitar postos do mesmo complemento específico, é dicir; de pé para pé, de moto para moto, de atención ao cliente  para atención ao cliente....

CRONOGRAMA

PROCESO DE ASIGNACIÓN

Dende 1 ao 5 de abril
Convocarase asignación para cambiar de quenda da tarde para a mañá ou o revés. Recursos Humanos facilitara o modelo de solicitude para participar no proceso.
Dende o 22 ao 26 de abril
Con efectos do 1º de maio levaranse a cabo o cambio de quenda realizadas durante este período.

PROCESO DE REAXUSTE LOCAL

    2 de maio.- Convocatoria para cambio de Centro ou Unidade
·           Prazo de 10 días para solicitudes

Ø 16 de maio.- Resolución provisional.
·           5 dias de prazo de reclamación.

Ø  22 de maio.- Resolución definitiva.

Ø  01 de xuño RR.HH levara resultado aos sistemas.???

Do 1 a o 5 de abril
Cambio de quenda entre maña e tarde no mesmo centro
Do 2 ao 11 de maio
Prazo para presentar as solicitudes
16 de maio
Resolución provisional
Do 16 ao 21 de maio
Prazo de reclamacións
22 de maio
Resolución definitiva
1 de xuño
*RRHH."Levará resultado aos sistemas"

*Queremos entender que se están a referir que o 1 de xuño faranse efectivos os cambios resultantes do Reaxuste porque cando RR.HH faga o seu traballo non nos interesa a ninguén.4 de mar. de 2019

Anulada a sanción disciplinaria imposta por Correos á carteira de Boiro


O xulgado do Social de Santiago impón á empresa pública unha sanción de 10.478,66€


No ano 2016 a empresa pública Correos impuxo a unha carteira de Boiro unha sanción de 6 meses de emprego e soldo. Dous anos despois o Xulgado do Social nº 3 de Santiago de Compostela declarou a nulidade da sanción disciplinaria imposta e condenou a Correos a abonar os salarios deixados de percibir durante ese período na contía de 10.478,66€.

O xulgado admitiu todas as alegacións presentadas pola traballadora que, porén, se negara a admitir a empresa pública establecendo na sentenza que a carteira fixo correctamente o seu traballo e que a devolución dunha notificación seguiu estritamente o estipulado nos procedementos internos de reparto.

Xunto a isto establece que a empresa que denunciou que non recibira unha notificación postal da Axencia Tributaria levaba desde o ano 2014 sen actualizar o seu enderezo postal nin fiscal, como sería de obrigado cumprimento tal e como se recolle na lexislación.

Segundo Anxo Álvarez, delegado da CIG en Correos, isto demostra que a denuncia que no seu día fixeron Xunta de Persoal, comité de empresa e a propia central sindical, “isto respondía a unha caza de bruxas froito da presión mediática derivada da denuncia da empresa que se fixo pública no seu momento”.

Álvarez denuncia que “esta situación de acoso vivida no seu día pola traballadora continúa na actualidade como demostra o feito de que non lle concederan todos os días de vacacións correspondentes ao ano 2018 e que ademais, recentemente, os seus superiores lle denegaran a quincena de vacacións no prazo que ela solicitou para o ano 2019”.

Diante desta situación a CIG denuncia que é “intolerable” que unha empresa pública “trate deste xeito ao seu persoal, en lugar de asumir a súa responsabilidade por ter sancionado a esta carteira sen base algunha e sen sequera admitir as alegacións que lle terían permitido demostrar que non había causa que xustificara a máis mínima sanción”.

Con todo, para a CIG, “quen tería que responsabilizarse tanto do trato recibido por esta traballadora como de abonar as cantidades ditadas polo xulgado deberían ser os mando intermedios que a denunciaron”.

Artigos da prensa:               #cigcorreosenloita

1 de mar. de 2019

Medicións Gas Radon


Grazas a insistencia da CIG na Comisión Estatal de Saúde Laboral, Correos empezou a facer as  medicións do gas Radon en Galiza comezando nas comarcas de Ourense e Santiago de Compostela.

Que é o radon? 

O radon é un gas radioactivo emitido pola desintegración de elementos químicos do uranio presentes na terra e nas rochas. É invisible, inodoro e insípido, e se filtra a través das fendas do chan para difundirse polo ar.

Como pode provocar cancro de pulmón?

Na súa descomposición no ar, o radon desprende pequenas partículas radioactivas que ao ser inhaladas deposítanse nas células que recubren as vías respiratorias. Está comprobado que é la segunda causa de cancro de pulmón despois do tabaco, e pode ser a primeira en persoas que non fuman.

Estanse tomando medidas para evitalo?

Non, e iso que a OMS catalogouno como elemento canceríxeno. No ano 2018 entrou en vigor unha normativa europea que pon o límite permitido nos 300 bq/m3, e na lexislación laboral introdúcense as medicións do radon, pero só se realizan cando un traballador ou sindicato o denuncia.

Como se mide o gas Radon?

Hai que solicitalo nun laboratorio autorizado e pódese obter resultados con medicións ao longo de tres meses. 

Como se elimina?

Con obras sinxelas, colocando no centro de traballo un conduto ou unha arqueta que dirixa o gas ao exterior mesmo ou con extractores que o empuxen para fora do centro de traballo.