14 de dec. de 2018

Coa nómina de decembro: últimas axudas sociais de 2018


Últimas axudas sociais de 2018 :
Se solicitaches axudas para os teus estudos ou os dos teus fillos e/ou para tratamentos de saúde, este mes chegan á túa nómina. Con estas e as abonadas en novembro, completase o Plan de Acción Social para 2018.


Correos convoca estas axudas sociais, xunto coas destinadas a fillos con discapacidade, educación infantil e préstamos sen interese, co fin de promover o benestar dos profesionais da Compañía tanto na súa vida persoal como no seu traballo.

As axudas e contías que se abonarán na nómina de decembro son as seguintes:


Axuda para os estudos de fillos de empregados ata 26 anos de idade. Pagaranse 5.320 axudas de 65 € cada unha, destinadas, concretamente, aos libros e o material escolar, por un total de 345.800 €.

Axuda para traballadores de Correos que cursan estudos universitarios. Por este concepto abonaranse 94 axudas de ata 200 €, en función do gasto acreditado, que contribúan a afrontar o custo de matrícula e os demais gastos de inscrición asociados. Estas axudas conxuntamente constitúen un importe de 11.786 €.

• Finalmente, ingresaranse tamén 5.941 axudas para tratamentos de saúde de ata 200 €, en función do gasto acreditado, que alcanzan en total os 635.956 €.

Correos atendeu todas as solicitudes que reunían os requisitos.


12 de dec. de 2018

Publicado a nota de corte e méritos da Consolidación de emprego


Finalizada a reunión de hoxe, do Órgano de Selección da Consolidación de Emprego, comunícase o seguinte: 

 Nota de corte exame do día 30:

 • Reparto/clasificación: 68 preguntas correctas sobre 99 posibles. 

• ATC: 70 preguntas correctas sobre 100 posibles.

  Nota de corte exame 21 de outubro: 

• Reparto e clasificación: 65 preguntas correctas sobre 94 posibles.

 • ATC: 62 preguntas correctas sobre 88 posibles. 

Esta tarde publicaranse as listaxes dos méritos provisionais dos candidatos que pasaron o corte na web de correos


 Así mesmo na web estarán colgadas as instruccións para poder reclamar, no período do 12 ao 19 de Decembro (solo vía on-line)

IMPORTANTE O feito de pasar o corte non quere dicir que se obteña praza

COMUNICADO:

4 de dec. de 2018

¿Houbo folga en Correos? Na Galiza fracaso total


Non lles queda máis remedio e teñen que recoñecer o fracaso dunha folga que os convocantes chaman "HUELGA GENERAL". 

Sería bo que se deran conta do que é unha folga xeral, para saber polo menos o que se traen entre mans.

A folga en Galiza fracasou porque os convocantes, que dito sexa de paso son os mesmos que asinan e están de acordo con todo o que propón a Empresa, non foron quen de convencer aos traballadores das súas propias mentiras.

IMOS POR PARTES:

Tema salarial: 

Din que piden melloras salariais. 

Dende a CIG lembrámoslle que CCOO, UGT e CSIF chegaron no mes de marzo a un acordo retributivo co goberno do PP. 
¿¿¿¿Xa non se lembran???? ... ¡¡¡¡Quérennos enganar!!!!

Tema de dereitos: 

Foron precisamente os catro sindicatos convocantes desta folga en Correos (E NON FOLGA XERAL) os que asinaron os actuais "Acordo Xeral" e "Convenio Colectivo". 

Agora veñen con que perdemos dereitos e van a ser eles quen vannos a recuperar. Claro que perdemos dereitos, SÍ; pero debémosllo a eles.

Consolidación de emprego: 

Por fin unha verdade, isto é o que verdadeiramente lles interesa. É o negocio do século para estes sindicatos. 

De todos é sabido o rendemento que quitan en diñeiro e afiliados para as escasas prazas que se ofertan en cada consolidación de emprego.

Suba do carburante:

En 8 anos de vixencia do actual Convenio, a Mesa no se reuniu nin un solo día, máis o prezo de carburante segue en alza.

Non é serio, que convocando unha folga na Galiza non se conte coa CIG. 

As folgas convocadas así están abocadas ao fracaso, porque aínda que lles foda, a forza da CIG non se pode obviar na Galiza (2ª forza sindical)

#cigcorreosenloita  


3 de dec. de 2018

Instruccións Campaña Nadal 2018


Agasallo de Nadal? ........ Ni un céntimo de suba. 

Estes son os grandes logros dos sindicatos asinantes máis pendentes de futuras convocatorias para encher as academias, que de mellorar as condicións laborais e salariais.

Produtividade e remuneración para a campaña de Nadal 2018

Percibirase unha gratificación de 95,08 € polo conxunto da campaña de Nadal.

Os requisitos para poder cobrar esta gratificación son:
  • Permanecer vinculado e en activo en correos de forma ininterrompida dende o 1 ao 31 de decembro.

  • Ser persoal funcionario, laboral fixo (incluídos fixos descontinuos e fixos a tempo parcial) e persoal eventual.

  • Excluíndose os contratos por circunstancias da produción realizados para atender a propia campaña e as contratacións especificas para entrega de notificacións en quenda de tarde.

 Traballar nunha das seguintes áreas: 
reparto ordinaria, reparto urxente, clasificación de cartería, apartados, ruteros, persoal operativo dos centros e unidades de tratamento (admisión masiva, clasificación automática, manual, produtos rexistrados e carga e descarga), sala de aparatos, rurais A, condutores interzonais e intercentros, cambio de Madrid e Barcelona, persoal operativo das oficinas postais os xefes das unidades afectadas. Os rurais B e empregados/ás con xornadas a tempo parcial en proporción á súa xornada.

Penalizacións:

Por inasistencia descontarase da gratificación, o primeiro día 12,02 €, o segundo e o terceiro 18,03 €. con máis de tres días pérdese o dereito á percepción económica.

Exceptúanse da penalización:

*    Os accidentes de traballo en novembro ou decembro, nacemento, acollemento e adopción dun fillo, violencia de xénero, falecemento ou enfermidade grave dun familiar ata segundo grao.

*    Dous días de permiso de asuntos particulares, A.P. por antigüidade ou días adicionais ás vacacións sempre que as necesidades do servizo o permitan a partires do día 11 de decembro.

Medidas organizativas:

*    Poderanse organizar e efectuar reparticións puntuais.

*    En admisión masiva, carga e descarga, salas de dirección e centros de tratamento poderase autorizar a realización de horas adicionais.

Días 24 e 31: 

Módulo de 79,48 € por traballador/día. deberán prestar servizo:

O persoal mínimo imprescindible tanto en admisión e oficinas coma en tratamento e distribución.

Só abrirán as oficinas de centros comerciais, axustando o horario de atención ao público ao propio do Centro Comercial.

Días 25 de decembro e 1 de xaneiro:

Non traballará ninguén. o persoal dos centros de tratamento, que por quenda, traballe a noite do 25 ao 26 de decembro e do 1 ao 2 de xaneiro percibirá as horas adicionais de festivo.

Pagamento da campaña: correos comprométense a axilizar os trámites para que o seu pagamento se faga efectivo a finais de xaneiro.


21 de nov. de 2018

Acción Social 2018 ... na nómina de novembro abonaranse as seguintes axudas:


Correos comunica que na vindeira nómina de novembro realizaranse os seguintes ingresos en canto as axudas sociais se refire:

  • Préstamos sen interese
  • Axudas para fillos con discapacidade
  • Axudas para educación infantil

O resto de axudas ... na nómina de decembro:

  •  Axudas ao estudo para fillos (libros e material escolar).
  • Axudas de estudos universitarios para persoal laboral 
  • Axudas para tratamento de saúde.