3 de abr. de 2020

Que a terra che seña leve


Xuntanza Comité Estatal de Saúde Laboral
Na xuntanza da Comisión Estatal de Saúde Laboral do 2 de abril comunicáronnos novos avance nas medidas de protección, sen embargo a única realidade é que o número de contaxiados aumenta exponencial mente cada día en Correos agora xa son 734 contaxiados e  2.129 traballadores postos en corentena.

A empresa informou do seguinte:

  1. Instaláronse 4.500 biombos de metacrilato en postos de ATC.
  2. Mercaron 7´4 millóns de luvas, 7´6 millón de xeles hidroalcolicos e 3´2 millón de mascaras.
  3. Correos vai remitir unha certificación a todo o persoal sensible, maiores de 60 anos, en corentena domiciliaria e contaxiada coa finalidade de regularizar a súa situación administrativa para asimilala á de accidente laboral (cobrar o 100% das súas retribucións).
Dende CIG insistimos na reunión que: 

-       Se organicen 4 quendas rotativas e facelo co persoal mínimo imprescindible, é dicir co 25% do persoal, coa finalidade de que un traballador acuda ao seu posto 1 de cada 4 días e así minimizar a súa exposición ao virus.

-       Redución de horarios de traballo tanto en Loxística como en Distribución.

-       Non e certo que todos os traballadores/as teñan luvas, xeles  hidroalcolicos  individuais e máscaras.

-       Faltan por colocar paneis protectores de  metacrilato sobre todo en oficinas Auxiliares con horario de  atención ao público.

-       Que, se proceda a desinfectar de forma continuada tanto Centros de Traballo como vehículos.

-       Dado que somos o segundo colectivo máis afectado por casos de coronavirus despois dos sanitarios SOLICITAMOS á empresa que se realicen TEST de detección de  COVID-19 a todos os traballadores/ as de Correos.

-       Insistimos en que se asimilen ao protocolo de persoal sensible a todos os compañeiros/as que teñen familiares con patoloxías sensible, persoas maiores ou menores a cargo.

1 de abr. de 2020

Ordeno e Mando


Correos facendo unha interpretación do RD 10/2020 favorable aos seus intereses comerciais, vai incrementar os servizos a prestar a maiores do Servizo Postal Universal.

O que sexamos o segundo sector público con máis casos de contaxios (731 contaxiados e 2.022 en corentena) despois do sanitario non fixo recapacitar á Dirección de Correos na súa idea de ampliar o negocio.

Os tres servizos que prestaremos a  maiores do S.P.U. son os seguintes:

1º Distribución de Prensa (a partir do luns)
2º Distribución produtos sanitarios e medicamentos.
3º Distribución de produtos alimentarios excepto os refrixerados.

Correos deixa aberta a posibilidade de seguir incrementando produtos para o reparto.

Desde CIG insistimos en que o máis importante nestes momentos é:

-        A saúde dos traballadores e deter a sangría de contaxios.

-        Que, tanto en Distribución, Loxística e Rede de Oficinas se organicen 4 quendas rotativas e facelo co persoal mínimo imprescindible, é dicir co 25% do persoal, coa finalidade de que un traballador acuda ao seu posto 1 de cada 4 días e así minimizar a súa exposición ao virus.

-        Redución de horarios de traballo tanto en Loxística como en Distribución.

-        Entregar a todos os traballadores/as luvas, xeles  hidroalcoholicos         individuais e máscaras.

https://cigcorreosgaliza.blogspot.com/
 
-        Se terminen de colocar os biombos de  metacrilato nos postos de atención ao público solicitados pola CIG.

30 de mar. de 2020

Xuntanza Informativo Sobre o Analise do R.D. 10/2020 do 29 de Marzo


Mentres que o goberno paraliza o País dende este luns para deter na medida do posible a saturación nos hospitais e sobre toda nas Unidades de Coidados Intensivos,Correos escudándose na ambigüidade dos artigos 11 e 24 do R.D. 10/2020 do 29 de marzo , e tamén na carta dirixida ao Ministro Abalos polos sindicatos CCOO e UGT na que solicitaban volver a repartir a paquetería e a prensa ,  informounos  na xuntanza desta mañá da súa intención de comezar co reparto de todo tipo de paquetes e da prensa.

Vemos como “a nosa Empresa“ antepón o negocio á saúde dos traballadores.

En canto ao número de notificacións acumuladas dixeron que había ao redor de 600 mil.

Tamén informaron que a partires de mañá Correos comezará co reparto de notificacións, e que se entregarán semanalmente baixo firma  5 mascaras (unha para cada día da semana), luvas e xel hidroalcoholico. Lembrádevos que tanto as luvas como as mascaras son dun só uso. 

O único positivo é que tal e como reivindicou a CIG entre hoxe e mañá se instalarán paneis protectores en tódalas oficinas de Correos.

Dende a CIG entendemos que ampliar o abano ao reparto de toda a paquetería máis a prensa parécenos un erro pois é incompatible prestar máis servizos coa seguridade dos traballadores, porque primeiramente e tal como informaron habería que aumentar o número de traballadores en reparto cada día así mesmos medrarían os puntos de entrega e percorrido e por conseguinte de exposición do carteiro.

Ademais o SPU xa contempla a paquetería. Está o Paquete Azul no ámbito nacional e PPI, EPG, EMS e CUI/PRIME no internacional.

Entendemos que tomar calquera decisión que vaia encamiñada ao aumento do servizo vai en contra da esencia do propio RD 10/2020 no que se suspenden as actividades non esenciais para evitar a exposición dos traballadores aos contaxios.

NESTES MOMENTOS TAN DIFÍCILES DEBEMOS CONTRIBUÍR A DIMINUÍR OS CASOS DE COVID 19 E NON A AUMENTALOS CON DECISIÓNS BASEADAS MERAMENTE EN CRITERIOS MERCANTILISTAS E DE NEGOCIO. OS EMPREGADO/AS DE CORREOS NON O MERECEMOS

26 de mar. de 2020

Reunión da Comisión Estatal de Saúde Laboral

Agora estanse vendo os resultados da mala xestión que vén levando Correos desde o día luns 16 de marzo no que obrigou a todo o persoal a traballar sen ningún medio de protección. Aínda hoxe en día, en moitas oficinas e  UR están sen xeles nin máscaras. As cifras falan por si soas en dez días pasamos de 43 contaxiados a 533 contaxiados e a 2.072 compañeiros en corentena. A CIG advertiu á empresa desde antes da declaración do estado de alarma que tomarán medidas, pero chamáronnos alarmistas e acusáronnos de querer acabar coa empresa. Agora vese quen quere acabar realmente coa empresa coas súas decisións.

Despois de dez días infórmannos que se compraron 6´4 millóns de luvas, 6´8 millóns de xeles desinfectantes, pero que todo este material irá chegando de forma graduada. En canto ás máscaras informan que compraron 800 mil máscaras  FFP2 e dinnos que poden ser diferentes unas doutras porque se compraron a distintos provedores e sobre os 2 millóns de máscaras prometidas polo Ministerio de Fomento aínda non teñen noticia.
Tamén nos informaron que a empresa enviou aos seus domicilios a 4.530 empregados maiores de 60 anos e a 3.170 empregados de patoloxías sensibles. En total 7.700 traballadores.

Así mesmo comunicaron que actualizaron os manuais coas instrucións por postos de traballo aumentando a distancia de seguridade tanto entre traballadores como con clientes a 2 metros. A CIG criticou que se deixaran fora achegas que fixemos a estas instrucións que consideramos fundamentais para protexer a saúde dos nosos traballadores/as como, por  exemplo:

-    Que, tanto en Distribución, Loxística e Rede de Oficinas se organicen 4 quendas rotativas e facelo co persoal mínimo imprescindible, é dicir co 25% do persoal, coa finalidade de que un traballador acuda ao seu posto 1 de cada 4 días e así minimizar a súa exposición ao virus.

-       Redución de horarios de traballo tanto en Loxística como en Distribución.

-       Entregar a todos os traballadores/as luvas, xeles  hidroalcoholicos         individuais e máscaras.

-        Colocación de biombos de  metacrilato nos postos de atención ao público.

A CIG dada a preocupación que nos trasladaron compañeiros/as que teñen familiares na casa con patoloxías sensibles, nenos e persoas maiores, solicitamos na reunión que se lles aplique por similitude o protocolo de persoal sensible e mándalos a casa.

https://cigcorreosgaliza.blogspot.com/
E INSISTIMOS EN QUE A EMPRESA DEBE LIMITAR A ACTIVIDADE AO ESTRITAMENTE ESENCIAL E NECESARIO PARA A CIDADANÍA CO PERSOAL MÍNIMO IMPRESCINDIBLE

24 de mar. de 2020

ContrataciónCorreos informounos que procederá a realizar os chamamentos da contratación. Uns contratos empezarán desde mañá e outros a partir do 1 de abril. Todo dependerá das necesidades de cada Unidade.

  • Todos os contratos que están en Vigor actualmente prorrogaranse 2 meses. Os que por falta de reforzo non poidan 2 meses, faráselles de 1 mes. No mesmo posto,  xornada laboral e unidade.
  • Todo o persoal que por ser maior de 60 anos, estean retirados do servizo, non se lles ampliará o contrato.
  • Os criterios de chamamentos e de non aceptación de contratos serán os mesmos de sempre.