22 de xul. de 2019

25 de xullo, Día da Patria Galega ... Todas e todos a Compostela!!

A CIG chama a participar nos actos que o nacionalismo convoque en Compostela

A CIG chama a reivindicar, nos actos que o nacionalismo convoque en Compostela o vindeiro 25 de xullo, Día da Patria Galega, o dereito das galegas/os a decidirmos por nós mesmas o noso futuro como nación e a autogobernarnos para poder vivir e traballar dignamente na nosa terra.

A demanda dunha Galiza ceibe e sen explotación ten este ano 2019 toda a actualidade ante o grave panorama que estamos a vivir, de auténtica emerxencia nacional e social. O roubo e saqueo ás clases populares, na lóxica do capitalismo e das súas crises, ten na Galiza a súa expresión no afondamento do papel que tradicionalmente se nos impón no contexto do Estado e da UE: de nación espoliada e colonizada, subministradora de man de obra a través da emigración, de materias primas e recursos minerais, enerxéticos e forestais, causando grandes impactos sociais, económicos e ambientais, sen que reverta en ningunha compensación ou beneficio para o noso país. Unha situación que evidencia o fracaso do sistema autonómico.

A perda de emprego, a crise demográfica, a emigración xuvenil, o desmantelamento industrial, o peche e deslocalización de empresas, están á orde do día, constatando, de forma dramática, o dano que están a provocar as políticas neoliberais en Galiza.18 de xul. de 2019

A inspección de traballo sanciona a Correos polo estrés d@s carteir@sA carga de traballo en vacacións,
“posible vulneración do dereito
de protección de seguridade”
Unha recente inspección de traballo terminou no inicio dun proceso sancionador contra Correos polas condicións laborais ás que ven sometidos os seus empregados en certos períodos (especialmente, durante as vacacións) no centro de distribución que a compañía ten na Avenida de Sierra Alhamilla.
Segundo indica o informe realizado tras a inspección de traballo, todo débese á “percepción de maior carga de traballo que os traballadores teñen ao serlles asignadas zonas de repartición distintas ás habituais (con maiores desprazamentos, por exemplo), en períodos puntuais”.

20 de xuño de 2019

Librado Sábados
Unha nova tomadura de pelo!!!! perpetrada polos sindicatos habituais coa colaboración indispensable de Correos. A estas alturas xa temos claro que son dúas caras da mesma moeda.

Os sindicatos da Casa dixeron que en 6 meses desaparecerían os sábados obrigatorios (isto foi en decembro do 2018) que se farían os servizos con persoal voluntario, (cobrando menos por sábado que no seu dia lle pagaron aos sabaderos e con un prezo por hora traballada menor que o das empregadas de fogar). A día de hoxe non houbo nin un so movemento que nos faga pensar que os sábados se van a eliminar e estamos rematando o mes de xuño.

Por contra si se está a tramitar un real decreto que modificará o Estatuto dos Traballadores e a Directiva 2003/88/CE do Parlamento Europeo e do Consello desregulando totalmente o librado semanal de tódolos traballadores e traballadoras de Correos.

Como é evidente este real decreto non só podería facilitar que nunca chegue a librar en sábado o persoal que aínda fai esta xornada, senón que as carterías que xa non traballan os sábados volveran a ter que realizar estes servizos, claro está todo a capricho de correos que para elo so tería que negocialo coas súas amadas cuatrillizas.

Estrañamente o Sindicato de cabeceira cambia o paso con respecto o resto da compañía e di que este RD é necesario para o librado de sábados; pero imos ver, xa esta ben de enganos: cando libraron os compañeiros das carterias non fixo falta ningún RD. porque agora si?? iso non ten nin pes nin cabeza, que é o que pretenden ocultar????.


Ata cando teremos que seguir soportando a esta tropa que só viven da mentira e do engano????? está nas nosas mans acabar con esta situación.!!!!!
13 de xuño de 2019

Acordo coa editorial CEP para os/as afiliados/as da CIG


ACORDO COA EDITORIAL CEP

A Editorial CEP fai un desconto do 30% para os/as afiliados/as da CIG nos temarios para a preparación dos exames de ingreso como persoal laboral fixo en Correos.


  • Temario Vol.I  25.90 € 

  • Temario Vol.II 25.90 € 

  • Temario Vol.III 25.90 € 

  • Simulacros de examen 16.10 € 

  • Psicotécnicos. 17.50 € 

  • Simulacros de examen complementarios 20.65 € 
                                                                                      TOTAL: 131.95€


PACKS AFORRO:


  • BÁSICO  (Inclúe Vol.I, II e III, Test, Simulacros de examen e Psicotécnicos + Curso Básico Online valorado en 52€) 108.00 € 

  • PREMIUM I (Inclúe Vol.I, II e III, Test, Simulacros de examen e Psicotécnicos + Curso Premium Online 3 meses) 157.25 € 

  • PREMIUM II (Inclúe Vol.I, II e III, Test, Simulacros de examen e Psicotécnicos + Curso Premium Online 6 meses) 200.60 € 


Fai o teu pedido na seguinte ligazón:


ENVÍOS GRATUITOS A PARTIRES DE 50 €

Forma de pago: contrarrembolso


6 de xuño de 2019

Concurso Traslados 2019


Hoxe quedou publicado o proceso de Concurso Permanente de Traslados. Poderá presentar solicitudes o persoal funcionario pertencente aos Subgrupos C1, C2 e Agrupacións Profesionais, o persoal laboral fixo e fixo-descontinuo. Poderán participar tamén os/as traballadores/as pertencentes aos Grupos Profesionais II e III, sempre que cumpran os requisitos dos postos e asuman as retribucións dos postos de destino

O período de petición: 
DENDE O 5 ATA O 12 DE XUÑO 
ambos inclusive. 

Os participantes só poderán formular a petición ao concurso de traslados a través de dous medios: 

1. A través da Intranet corporativa 

https://conecta.correos.es no apartado “Concurso de Traslados situado na páxina principal ou en canle persoas. 

2. Por Internet a través da Web de Correos: 


NON SE ADMITIRÁN SOLICITUDES EN FORMATO PAPEL. 

Poderanse solicitar postos de ata 20 peticións distintas. A valoración dos méritos puntuables será ata o 31 de xullo, sendo, con todo, a valoración dos cursos de formación ata o 14 de agosto 2019. 

PARA OS POSTOS DE REPARTO 
E AXENTE CLASIFICACIÓN

SERVIZOS PRESTADOS: 0,15 puntos por ano completo de servizo cun máximo de 4 puntos. 

DESEMPEÑO NO POSTO IGUAL AO SOLICITADO: desde que se obtivo o último destino definitivo, durante 4 meses 0,50 puntos; 1 ano 1 punto; 2 anos, 2 puntos; 3 anos, 3 puntos; 4 anos, 4 puntos; 5 anos, 5 puntos, 6 ou máis anos, 6 puntos. 

PERMANENCIA NA LOCALIDADE: se se solicitan postos na mesma localidade onde se ten o destino definitivo e desde a data en que se obtivo o último, durante 4 meses, 1 punto; 1 ano, 1,5 puntos; 2 anos, 1,75 puntos; 3 ou máis anos, 2, puntos. Aos empregados en servizos rurais, para postos de repartición e axente clasificación, computaráselles para esta puntuación a localidade da que dependa o seu enlace.

PERMANENCIA NO POSTO: por cada ano transcorrido desde que se obtivo o último posto definitivo: durante 4 meses, 0,50 puntos; 1 ano, 1 punto; 2 anos, 1,5 puntos; 3 anos, 2 puntos; 4 anos, 2,5 puntos; 5 anos, 3 puntos e 6 anos, 4 puntos.

PARA OS POSTOS DE ATENCIÓN AO CLIENTE

SERVIZOS PRESTADOS: 0,15 puntos por ano completo de servizo cun máximo de 4 puntos. 

DESEMPEÑO NO POSTO IGUAL AO SOLICITADO: desde que se obtivo o último destino definitivo, 1 mes 1 punto; 2 meses 2 puntos; 4 meses 3 puntos; 8 meses 4 puntos; 1 ano 5 puntos; 2 anos 6 puntos; 3 anos 7 puntos; 4 anos 7,5 puntos; 5 ou máis anos 8 puntos. 

PERMANENCIA NA LOCALIDADE: se se solicitan postos na mesma localidade onde se ten o destino definitivo e desde a data en que se obtivo o último, 4 meses 1 punto, 1 ano 1,5 puntos; 2 anos 1,75 puntos e durante 3 ou máis anos 2 puntos. 

PERMANENCIA NO POSTO: por cada ano transcorrido desde que se obtivo o último posto definitivo: durante 4 meses, 2 puntos; 1 ano, 2,5 puntos; 2 anos, 3 puntos; 3 anos, 3.5 puntos. 

Pola participación no programa de substitucións en oficinas á data de presentación de solicitudes, 1,25 puntos.

Polo desempeño de postos de traballo de Xefatura de equipo e/ou Dirección en oficinas desde o 1 de xaneiro de 2016 ata a data de valoración de méritos. Esta puntuación outorgarase cun máximo de 3 puntos de acordo a seguinte escala: Ata 3 meses: 1.00 punto. Durante 6 meses: 2.00 puntos. Durante 9 meses: 2.50 puntos. Durante 12 ou máis meses: 3.00 puntos. 

Pola posesión dunha titulación Universitaria oficial (grao, licenciatura ou diplomatura) ou de Formación Profesional de Grao Superior, 2.00 puntos. Os títulos ou estudos estranxeiros, universitarios ou non, deberán estar homologados e validados segundo a normativa vixente.

CURSOS DE FORMACIÓN

Cando se soliciten postos de Reparto, pola superación de cada un dos dous seguintes cursos, 3 puntos. Porfolio de Produtos e SGIE/PDA. 

Cando se soliciten postos de Axente Clasificación, pola superación de cada un dos dous seguintes cursos, 3 puntos. Porfolio de Produtos e Paquetería.

Cando se soliciten postos de Atención ao Cliente valorarase a superación dos cursos: Iris V6 Atención ao Cliente, 2 puntos; Porfolio de Produtos, 3 puntos; Técnicas de Venda I, 2 puntos; Excel, persoal operativo, 2 puntos. O curso Iris, Atención ao Cliente queda validado a todos/ as/ aqueles/ as que estean a desempeñar o posto de Atención ao Cliente a tempo completo ou parcial. 

PUNTUACIÓN POR NON REUNIR CAPACIDADES PSICOFÍSICAS: 2 puntos sempre que a Comisión de Saúde Laboral emita ditame favorable e sempre que se soliciten postos que se poidan desempeñar.

POLO COIDADO DE HIJOS E FAMILIARES concederase un máximo de 0,5 puntos, se se cumpren diversos requisitos que aparecen nas bases do Concurso Permanente.

EN CANTO AOS CURSOS DE FORMACIÓN PUNTUABLES PARA ESTE PROCESO, CORREOS OS VAI A OFERTAR A TODOS/AS OS PARTICIPANTES DESTE PROCESO.