17 de feb. de 2020

Clases Presenciais en Vigo - Consolidación de emprego

BO DIA A TOD@S.


Comunicamos que o dia 27 de Febreiro 2020 teremos unha xuntanza con motivo do comenzo das crases de consolidacion (3271) prazas para tratar os temas de interese para todo o colectivo, invitamoste se estas interesado/a en preparalas presencialmente con nós, sera no local da Rua Gregorio Espino nº 47 - Vigo.Hora 17.:00 horas.Grazas e esperamoste. Telefono de contacto 986228979 horario 70:30 a.m 14:00p.m.

28 de xan. de 2020

Curso Formación Correos "Diversos con Sello Propio" 20 mil prazas


Curso dirixido a todo o persoal de Correos, que manteñan unha relación laboral, ou de servizo, activa, coa empresa desempeñando a súa actividade ao inicio da formación e que non realizara e superara con anterioridade esta formación, nin coa empresa nin mediante organismos homologados para impartir formación da compañía.

Prazo de inscrición ate o 3 de Febreiro

Inscrición: dende o campus virtual


Como inscribirte dende internet: unha vez que entras en formación de Correos, debes de ir á parte inferior dereita debaixo de onde pon usuario e contrasinal. alí xa te indica "fai clic aquí para solicitar curso".

O curso realizarase  on-line  dende un ordenador alleo a Correos e fóra da xornada laboral. O curso desenvolveranse durante os meses de febreiro e marzo os alumnos poderán elixir, as datas que máis lles conveñan de entre as dispoñibles.

Tras o proceso de inscrición, comunicarase por  e-mail  e SMS  o comezo da formación. Recoméndase revisar a dirección de correo persoal do apartado "mi perfil" e aceptar a modalidade de citación por  SMS.

Expediente Formativo

O curso incluirase no expediente formativo de todos aqueles que completen a acción formativa e ademais recibirán unha compensación polo custo da conexión a internet. Ademais terás a posibilidade de descargar o diploma dende a plataforma de formación.

No caso de que xurda algunha incidencia técnica durante a inscrición e/ou durante a realización do curso, os alumnos deberán dirixirse ao centro de atención ao estudante centro.atencionestudiante@telefonica.com


21 de xan. de 2020

Publicadas as Respostas Oficiais do Exame de Consolidación de EmpregoPublicadas as respostas oficiais do exame celebrado o día 19 de xaneiro.

O órgano de selección acordou a anulación das seguintes preguntas:
Cuestionario B Repartición e Axente/clasificación: pregunta número 78
Cuestionario A Repartición e Axente/clasificación: pregunta número 21


As preguntas anuladas e as súas opcións non serán tidas en conta na avaliación final da proba.

Deixámosche as ligazóns das respostas, cuestionarios e a nota de publicación das respostas:

20 de xan. de 2020

1ª RESOLUCIÓN DO CONCURSO PERMANENTE (XANEIRO– 2020)


68 PRAZAS ADXUDICADAS EN GALIZA: LUGO 15, PONTEVEDRA 18, A CORUÑA 20 e OURENSE 15.

TOTAL PRAZAS ADXUDICADAS NO CONCURSO 1.090 PRAZAS :  460 REPARTO A PÉ, 308 REPARTO MOTO, 244 ATENCIÓN AO CLIENTE  e 78  AXENTE CLASIFICACIÓN.

AS LISTAXES COMPLETAS DA   ADXUDICACIÓN ESTÁN DISPOÑIBLES NAS SECCIÓN SINDICAIS DA CIG. 

PRAZOS DE CESE

Para todos os postos o cese será o día 31 DE XANEIRO 2020.

 PRAZOS DE INCORPORACIÓN

A incorporación será a partir do día 1 DE FEBREIRO DE 2020.

v O día seguinte se o traslado é na mesma localidade.
v 2 Días na mesma provincia ou illa ( Si se adianta ó día seguinte 60 €)
v 6 Días entre localidades da península que non pertenzan a mesma provincia (si se adianta ó segundo día 180 €)
v 10 Días entre illas Ceuta e Melilla e península (Se a toma e ó terceiro día 300 €)

­ Se optas pola compensación económica debes entregar o Anexo 3 en Recursos Humanos, antes do 28 DE XANEIRO DE 2020.
­ Os prazos posesorios empezarán ó rematar os permisos, licencias,... Se tes licencia por enfermidade ou  baixa dilixéncianche o cese e toma de posesión de oficio.
­ O prazo posesorio será como de servicio activo salvo para excedentes voluntarios ou para o coidado de fillos.
­ Se comporta reingreso ó servicio activo o prazo de posesión será de un mes (Dende o día 01/02/2020)


16 de xan. de 2020

CIG - CORREOS demanda un sistema de contratación xusto e transparente

Atendendo unha demanda do persoal temporal, CIG-Correos denuncia tratamento discriminatorio nos chamamentos das bolsas de contratación

Acompaña a súa denuncia con sinaturas de traballadoras e traballadores da entidade en apoio ó colectivo que supón 1/3 do total do cadro de persoal.


8 de xan. de 2020

Ingreso persoal laboral fixo. Consulta estado final ADMISIÓN/EXCLUSIÓN NO PROCESO Probas de exame. Data, lugares, chamamento, identificación e recomendacións.


Publicación e consulta.- As persoas rexistradas no proceso de selección poderán consultar o estado da súa inscrición na páxina web de Correos Consulta Admitidos/Excluidos A información conterá, os datos persoais, a provincia e o posto ou os postos de traballo solicitados, e o seu estado dentro do proceso de ingreso e; no seu caso, o motivo ou os motivos de exclusión.

Lugares, data e horarios de celebración das probas de exame.- As persoas admitidas no proceso de selección quedan convocadas, en chamamento único, para realizar as probas de exame nas que estean inscritas o domingo día 19 de xaneiro de 2020, de acordo co seguinte calendario de organización. 

HORARIO PROBA REPARTO/AXENTE CLASIFICACIÓN
09.00  h. Chamamento persoas admitidas
09.20  h. Peche accesos a Facultades e Recintos.
10.00  h. Inicio proba
11.30  h. Fin proba

HORARIO PROBA ATENCIÓN AO CLIENTE
13.30  h. Chamamento persoas admitidas
13.50  h. Peche accesos a Facultades e Recintos.
14.30  h. Inicio proba
16.00  h. Fin proba

NOTA: os horarios previstos son peninsulares (unha hora menos nas Illas Canarias).

O chamamento aos candidatos comezará unha hora antes do comezo da proba. Rógase puntualidade ás persoas rexistradas, que non poderán acceder ás instalacións fóra das horas previstas con anterioridade.

As persoas admitidas poderán consultar ademais, de maneira individual, o tipo de proba ou probas a realizar, a aula e centro asignados na páxina web de Correos e Telégrafos Consulta  

Á proba acudirán  provistos de bolígrafo azul ou negro e de documento nacional de identidade que acredite a súa personalidade. 

Ademais durante a realización da proba, non poderán estar activos nin á vista aqueles dispositivos tecnolóxicos (teléfonos móbiles, reloxos e/ou pulseiras de actividade,  pinganillos, e similares) que permitan transmitir ou recibir información mediante imaxe, texto, voz ou son.
 
Ao final da nota relaciónanse as localidades, centros de exame e direccións previstos.

Adaptacións previstas.- As persoas con grao de discapacidade, que teñan algún tipo de dificultade para realizar en condicións normais a proba, poderán indicar a porcentaxe de minusvalía que teñan acreditado ou dificultade que presentan, e solicitar, as posibles adaptacións de tempo e medios para a realización da proba de exame. Para manifestar, en caso de ser necesarias, as adaptacións requiridas, os candidatos dispoñen de prazo ata o día 12 de xaneiro, e poden facelo chegar á dirección de correo electrónico provision.rrhh@correos.com. 

Enlace web Correos Consolidación de Emprego: https://www.correos.com/personas-y-talento/