10 de xan. de 2019

Absentismo !!! Para Rirse na cara dos Traballadores


Zas!!!!, en toda a cara!!!!!!!. Co panfleto publicado o 8 de xaneiro do 2019,Correos vólvenos a chamar delincuentes. O que se desprende da lectura deste panfleto é que os traballadores nos damos de baixa cando nos da a gana segundo nos veña ben e ademais agora como xa non descontan o índice de absentismo sobe considerablemente.

Non se lles ocurreu pensar que se o índice de "absentismo sobe en xaneiro considerablemente" pode ser, con moita probabilidade, que se deba o sobreesforzo realizado polos traballadores na campaña de Nadal?.

Non será que cos soldos de miseria que nos pagan non nos podemos permitir o luxo de curar as nosas doenzas durante a campaña para non perder os escasos 100 € que nos pagan durante este período?.

Non será que o absentismo sube debido o mal estado dos vehículos, a escasa eficencia dos EPIs, a nula ergonomía dos postos de traballo...

E agora veñen con que nos dan un "DETALLE", que pouca vergoña teñen ofrecernos un "DETALLE"!!!; ben, salvo que este "DETALLE" sexa como os miles de euros que lle dan aos médicos de Correos por baixar o absentismo a conta da saúde dos traballadores, ou como os centos de euros que lles pagan aos supostos especialistas alleos a Correos e que usan para denegar licenzas por enfermidade aos traballadores e traballadoras, ou como os millons de euros que lle pagan a empresas externas para molestar aos traballadores de baixa e solicitarlle datos protexidos pola LPD sen acreditar quenes son. Entón si Señores de Zona, entón podemos empezar a falar de "DETALLES", ata entón teñan vostedes dignidade e deixen de insultar a intelixencia dos traballadores e traballadoras desta casa.E por último só dicirlles que é verdadeiramente penoso que parte do rendemento que vostedes conseguen a costa da saúde dos traballadores o empreguen en remunerar mentes capaces de idear este tipo de iniciativas, que son no mellor dos casos totalmente inútiles.