13 de nov. de 2019

Novo Plano Estratéxico 2020/2023O pasado día 7 de novembro tivo lugar a reunión da Mesa Sectorial na que CIG ten representación e na que se tratou un único punto “O novo Plan Estratéxico 2020/2023
O presidente de Correos empezou a súa intervención informándonos sobre a súa intención de presentar un borrador dun novo plan estratéxico 2020/2023 en decembro, pero unha vez terminadas as eleccións sindicais. Posteriormente abriríase un proceso de estudo e de alegacións coas  OOSS durante o primeiro trimestre do ano 2020.
Despois do presidente tomou a palabra a Director da área de Finanzas e Expansión na que informou sobre os malos datos económicos da empresa e que poñen á empresa nunha situación de Emerxencia. Os datos máis significativos que expuxo na súa intervención foron os seguintes:
Ø  A caída da actividade postal tradicional (a carta) pasando dunha previsión dun 4% de perdida no primeiro trimestre a un 20%, sen que ata o de agora se modere esta caída .
Ø  Parón no crecemento da  paquetería, pasando dun 40 por cento de crecemento a un 9,9 por cento.
Ø   Gasto en persoal subiu ata o 80 por cento dos ingresos da empresa.

Valoración e intervención da CIG
Solicitamos que se remita a información con antelación suficiente para o seu estudo e non que se entregue o mesmo día da reunión.
Non Compartimos que o gasto en persoal sexa un dos males da empresa debido a que os salarios dos postos operativos son moi baixos. A este respecto imos solicitar que se nos remita o gasto en persoal individualizado por Grupos profesionais: canto é o Gasto en persoal operativo, en mandos intermedios, persoal titulados medios, persoal titulado Superior e os gastos en soldo do persoal que está fóra de Convenio, así mesmo que se nos informe o número de traballadores que está incluído en cada grupo.
Dende a CIG NON imos tolerar nin negociar ningunha diminución nos dereitos nin retribucións dos traballadores.
A intervención doutros sindicatos non foron no mesmo sentido chegando a falar de estar dispostos de negociar “máis flexibilidade”, cousa que ao noso entender é moi perigoso.