20 de set. de 2018

Publicada a Actualización das Bolsas de Emprego de Correos


Onte día 19 de setembro de 2018 Correos publicou, tanto na intranet corporativa Conecta como na súa páxina web www.correos.es, toda a información sobre a actualización das Bolsas de Emprego, nestas páxinas poderedes consulta-las dúbidas que teñades sobre este proceso, e tamén a vosa situación dentro das Bolsas.


Os pasos que tedes que seguir para acceder a través da web de correos son os seguintes:

www.correos.es – Información corporativa – Empleo Correos – Gestiona tu candidatura (Externa) – Actualización Bolsas de Empleo

As Bolsas xa actualizadas comezarán a funcionar o próximo día 1 de outubro de 2018.
A partires deste día tódolos candidatos comezaran con “0” rotacións nas Bolsas.
Os chamamentos comezarán a realizarse por aqueles candidatos que teñan un mellor número na Bolsa.

Serán as Unidades de Recursos Humanos as que se poñan en contacto (por mensaxe, correo electrónico ou telefonicamente) con aquelas persoas que se integran nestas Bolsas, para que acrediten os requisitos e os méritos que anotaron na súa solicitude:

(TEN A DOCUMENTACIÓN PREPARADA PARA CANDO TE CHAMEN).

-          Orixinal e copia do documento de identidade.
-               “         “     “     da tarxeta da Seguridade Social.
-               “         “     “     do carné de conducir (no seu caso).
-               “         “      “    da titulación académica oficial.

-          O Anexo 2 de certificado médico (Recomendámosche que te quedes cunha copia)
-          A autorización de tratamento de certificado médico.

OLLO: Non hai que presentar copia dos cursos de formación e se xa tes presentada toda a documentación NON TERÁS QUE VOLVELA A PRESENTAR. 

Prema no enlace Actualización Bolsas Correos