11 de set. de 2018

Resumo Xuntanza Sobre o Incremento SalarialCorreos coa axuda das cuatrillizas (CCOO, UGT, CSIF, S.L.) deixan sen subida salarial ao persoal laboral a pesar que a partida orzamentaria está aprobada.

Correos xogara durante uns meses co diñeiro do persoa laboral, grazas a estes grandes negociadores. Esta é a sínteses da Xuntanza:


A subida salarial ten carácter retroactivo desde o 1 de xaneiro de 2018 e se fará efectiva, de momento, só para os FUNCIONARIOS. Coa nómina de setembro tamén se abonarán os atrasos.

O incremento salarial para o PERSOAL LABORAL terá que esperar a aprobarse na Mesa de Negociación de Correos, VAIA TIMO.

As porcentaxes aplicadas segundo a normativa son os seguintes:

· Desde xaneiro de 2018: incremento dun 1,50%.
· Desde xullo de 2018: incremento adicional dun 0,25%, é dicir, un 1,75%.

Estes son os conceptos retributivos FIXOS que se incrementan:

Ø  Salario.
Ø  Salario paga extra.
Ø  Trienios.
Ø  Trienios extra.
Ø  Complemento de destino.
Ø  Complemento específico.
Ø  Complemento específico I ou de ocupación.
Ø  Paga adicional.
Ø  Complemento de homologación.
Ø  Complemento específico V ou de garantía.
Ø  Complemento de residencia.
Ø  Complemento extra.

A subida dos complementos retributivos VARIABLES (Tramos, CPA, Complementos de Produtividade…), tanto para funcionarios como laborais, vai demorar ata o tratamento conxunto destes conceptos nas Mesas de Negociación.

A partir de setembro tamén se fará efectivo o abono do 100% das Incapacidades Temporais (licenzas por enfermidade) dos FUNCIONARIOS, abonándose as partidas descontadas no mes de agosto co concepto de “Regularización”.

Grazas CCOOmpañeiros por deixar sen suba ao persoal laboral sodes grandes negociadores.