9 de maio de 2018

Aberto o Prazo de PRE-INSCRICIÓN Formación Exclusivamente para o Persoal Eventual Valorable Para o Exame de Ingreso (Consolidación de Emprego)
A CIG impartirá todos os cursos que puntúan para a Consolidación de Emprego.

Os Cursos de “Digitalización I”, “Digitalización II”, “Correos al Servicio del Cliente” e “Excel Básico” quedarán pendentes do número de solicitantes pois foron recentemente impartidos para as Bolsas de Emprego.

Debido ao custo para impartir este tipo de formación (plataforma homologada, titores, etc) os Cursos faranse mediante un pagamento por parte do/a afiliado/a.

Todos/as compañeiros/as que resulten finalmente seleccionados realizarán o programa formativo  on-line  dende un ordenador. O comezo de cada acción formativa comunicarase por  e-mail, polo que o enderezo do correo electrónico e o número de teléfono móbil persoais introducidos no cuestionario de solicitude de pre-inscrición deberán ser correctos e actualizados.

O custo de cada Curso será o seguinte:

PROGRAMA FORMATIVO IMPARTIDO POR CIG


CURSO
PREZO
DIGITALIZACIÓN I
10 €
DIGITALIZACIÓN II AVANZADO
10 €
CORREOS AL SERVICIO DEL CLIENTE
10 €
EXCEL BÁSICO PARA PERSONAL OPERATIVO
10 €
IRIS V6
10 €
TÉCNICAS DE VENTA
12 €
PAQUETERÍA
10 €

INSTRUCIÓNS:
-A inscrición non dá dereito á realización do Curso.
-Sindicato CIG realizará a listaxe definitiva de alumnos.
Editorial CEP emitirá por correo electrónico unha factura a cada alumno onde se indicará o número de conta para o ingreso, onde fará constar o nome, apelidos e D.I.
Unha vez comprobado o pago, darase acceso aos alumnos/as mediante clave e contrasinal para os seus Cursos que será remitida mediante correo electrónico.
  
DATA INICIO INSCRICIÓN 09/05/2018.
DATA FIN INSCRICIÓN 13/05/2018 ata as 23:59 h

DATA INICIO PAGO 15/05/2018. DATA FIN PAGO 17/05/2018.

REMATADO PRAZO DE PREINSCRICIÓN
(os preinscritos  estade atentos ó voso correoE)