6 de maio de 2019

Persoal Eventual - Formación Exclusivamente para o Persoal Eventual valorable para o Exame de IngresoCorreos ofrece un programa de formación composto por 7 cursos dirixido exclusivamente aos empregados eventuais que teñan contrato en vigor ao inicio de cada unha das accións formativas que o integran. (incluídos os que teñan un contrato de notificacións de dous días á semana)

PROGRAMA FORMATIVO
TÉCNICAS DE VENTA
PAQUETERÍA
DIGITALIZACIÓN III
SGIE - PDA
PORTFOLIO DE PRODUCTOS
EXCEL BÁSICO PARA PERSONAL OPERATIVO
EL CLIENTE Y LA CADENA DEL VALOR


Prazo de inscrición: do 6 de maio ao 13 de maio ambos incluídos

Datas de realización:  durante os meses de maio, xuño e xullo

Inscrición: Se deberá cumprimentar o formulario cos datos persoais e requirimentos pedagóxicos, a través do Campus Colearning  na páxina    https://procesos.colearning.es

Os participantes só recibiran as accións formativas do programa que non consten como superadas nos sistemas de información de Correos.

O programa formativos realizarase  on-line  dende un ordenador alleo a Correos.

O comezo de cada acción formativa comunicarase por  e-mail aos participantes polo que o enderezo do correo electrónico e o número de teléfono móbil persoais introducidos no cuestionario de solicitude de inscrición deberán ser correctos e actualizados.

No caso de que xurda algunha incidencia técnica durante a inscrición e/ou durante a realización do curso, os alumnos deberán dirixirse ao centro de atención ao estudante centro.atencionestudiante@telefonica.com