20 de maio de 2019

Nunca Máis Unhas Eleccións como estas


A C.I.G denunciou ante a Dirección da Empresa que nestes momentos a situacións das carterias en Galiza é caótica, cunha acumulación de paquetería, envíos rexistrados, envíos ordinarios, e propaganda electoral que aínda hoxe esta chegando e está desbordando ás Unidades de Reparto.

Mención aparte merece a documentación electoral (Voto por Correo) que desbordou as U.R. que sumadas as notificacións, certificados e paquetería rexistrada fan imposible que se garantise o reparto ao día destes envíos.

Esta situación insostible está provocando unhas situacións de estrés laboral nos traballadores dándose verdadeiros cadros de ansiedade. Non se pode estar apelando constantemente á gran profesionalidade dos traballadores sen darlles as ferramentas necesarias para poder afrontar o traballo.

Tamén denunciamos a desorganización e a discriminación que se fixo ofertando un reparto extra o pasado día 17 de maio nalgunhas localidades a cambio do módulo de 79.48€ e compensación dun día de librado, noutras pagáronse horas extras e festivas e sinxelamente noutras non se deu nada e dicir nin reparto nin horas a pesares de que tamén  era necesario.

A C.I.G. SOLICITOU debido á situación de extrema gravidade polas datas nas que estamos un reparto extraordinario sen ningún tipo de desconto dunha ou dúas tardes dependendo do volume de correo electoral pendente. E así mesmo o abono da gratificación 114.90 € polo reparto de documentación electoral (Voto por correo) a todo o persoal das U.R . de reparto ordinarias e persoal rural que traballara esta documentación tal e como xa solicitaramos nas alegacións presentadas pola C.I.G. á Circular de eleccións.

Nunca máis podemos aceptar realizar unhas eleccións sen que se garantice primeiro un reparto extraordinario sen ningún tipo de desconto PARA TODAS AS UNIDADES DE REPARTO DE GALIZA en igualdade de condicións para todos.  

Porqué os sindicatos asinantes (CCOO, UGT, CSIF e S.L.) nas mesas de negociación en Madrid non esixiron que se incluíra un reparto extra sen desconto na Circular de Eleccións. NON SE ENCHEN  A BOCA DICINDO QUE ELES SON A MAIORÍA SINDICAL ...¡¡¡POIS NON SE NOTA CARALLO !!!

Se a empresa non contempla un reparto extraordinario nas Circulares de vindeiras eleccións a C.I.G. convocará unha FOLGA en Correos coincidente coa Campaña Electoral.

PROFESIONAIS SI, PERO PARVOS NON