20 de maio de 2019

Domingo 9 de xuño Exame para os Directores de Oficina e Xefes de Distribución


·       Hoxe día 20 de maio publicáronse os méritos provisionais dos participantes.

·   A proba presencial escrita de coñecementos, aptitudes e competencias realizarase o próximo domingo día 9 de xuño. O chamamento comezará ás 9:30 horas e o inicio da proba será ás 10:00 horas (estes horarios son para a península e Baleares, para as Canarias serán unha hora antes).

·   As persoas inscritas deberán de ir provistas de Documento de Identidade ou de documento que permita acredita-la súa personalidade e de bolígrafo negro.

·  As persoas inscritas poden consultar de xeito individual, tanto a través de Correos: www.correos.es, como a través de Conecta: https://conecta.correos.es, a información xeral da convocatoria  e o detalle cós ámbitos de participación, peticións e valoración provisional de méritos, así como o lugar e as instalacións previstas para a realización das probas.

·   No caso de observar algunha irregularidade na valoración dos méritos, as persoas dispoñerán ata o luns día 27 de maio dun procedemento para realizar alegacións online, achegando a correspondente documentación xustificativa.

·   Para calquera tipo de consulta dirixirse ás Unidades de Recursos Humanos.