30 de maio de 2019

ACCIÓN SOCIAL 2019


Outro ano máis os sindicatos asinantes do Convenio e Acordo Xeral, enténdase, CCOO, UGT, CSIF e S.L, volven a perxudicar ao persoal rural unha ano máis, sen poder pedir moitas das axudas de acción social debido a que se lles segue sumando como ingresos o que perciben pola achega de vehículo.

Correos segue facendo caso omiso das reivindicacións mais transcendentes convertendo as  Axudas de Acción Social en míseras esmolas repartidas cada vez de maneira máis inxusta. Agora só nos queda esperar que non reduzan as cantidades das axudas, algo que non saberemos ata que se resolva cada convocatoria.

AXUDAS
PRAZO INSTANCIAS
PREVISIÓN DO PAGO
Estudo para fillos (libros e material escolar)
Dende o 29 de maio ata ó 10 de outubro
Nómina decembro
Estudos Universitarios (Persoal Laboral)
Dende o 29 de maio ata ó 10 de outubro
Nómina decembro
Tratamento da Saúde
Dende o 29 de maio ata ó 19 de setembro
Nómina
novembro / decembro
Fillos con Discapacidade
Dende o 29 de maio ata ó 19 de setembro
Nómina novembro
Educación Infantil
Dende o 29 de maio ata ó 19 de setembro
Nómina novembro
Anticipos sen Xuro
Dende o 29 de maio ata ó 19 de setembro
Segundo dispoñibilidade
Falecemento
(Perosoal Laboral)
Dende o 29 de maio ata ó 31 de decembro
Cando se produza o feito