4 de abr. de 2019

Plans de Formación AFEDAP 2019 (Persoal Funcionario)O 19 de marzo, no BOE Nº 67, publicouse a Resolución do 13 de marzo de 2019, do INAP, pola que se aproba a convocatoria para o exercicio 2019 do procedemento de concesión de axudas destinadas ao financiamento de plans de formación para persoal funcionario no marco do Acordo de Formación para o Emprego das Administracións Públicas -en diante AFEDAP- adoptado na Comisión Xeral de Formación para o Emprego nas Administracións Públicas, da que forma parte a C.I.G.

O 1 de abril celebrouse reunión en Correos, ao obxecto de tratar as liñas de actuación así como as accións formativas que conformarán o Plan que Correos debe presentar para solicitar a subvención AFEDAP para este ano 2019. Informou que a subvención AFEDAP para o ano 2019 aumenta un 2,6 % respecto do orzamento de 2018 e o período de realización será dende a concesión da axuda ata o 31 de decembro de 2019.

Na proposta definitiva presentada por Correos están reflectidas a maioría das  propostas remitidas pola C.I.G. encamiñadas ao aumento do número de participantes. Dende a C.I.G. temos claro que a formación e fundamental para mellorar a cualificación, coñecementos e adquisición de competencias do persoal funcionario que ocupan postos operativos.

A Proposta Inicial de Correos era de 4.300 participantes.


Identificados de Áreas Formativas
Áreas
Proposta Inicial Correos
Participantes Propostos CIG 2019

Proposta Final
Correos 2019
Específicos Determinados Colectivos
Aplicaciones corporativas, Productos y Procesos
2000
2000

2500
Información y Atención al Público
Atención al Cliente y comercial
1000
2500

2000
Nuevas Tecnologías, información y comunicación
Tecnología e Informática
1000
2000

2000
RR.HH
Habilidades
300
500

500

Sumas
4.300
7.000
                  6.750