19 de abr. de 2018

Bases Definitivas Consolidación de Emprego 2016

Hoxe 19 de abril Correos fixo entrega ás OOSS as Bases definitivas da Consolidación de Emprego 2016 (2.443 prazas) en resumo os aspectos máis importantes son os seguintes:

-                     A admisión de solicitudes e o prazo de presentación de instancias determinaranse posteriormente nas convocatorias provinciais.
-                     Eliminan a puntuación negativa dás preguntas erróneas.
-                     Incrementan a puntuación por pertenza ás bolsas de Emprego.
-                     O Temario queda reducido a 13 Temas. (eliminase o tema “Plan Estratéxico de Correos”)
-                      
PROCESO DE CONSOLIDACIÓN terá dúas FASES ( Proba e Méritos)

PROBA.- De carácter eliminatorio que terá dous partes unha común para todos os postos e outra específica ( Axente e Repartición) e (Atención ao Cliente).
Proba común: Tipo test de 60 preguntas dás cales 10 serán psicotécnicas e un tempo de 55 minutos para a súa realización.
Proba específica: Tipo test de 40 preguntas e un tempo de 35 minutos para a súa realización. A valoración dá proba será conxunta e débense obter un mínimo de 15 puntos. A valoración máxima dá proba conxunta común máis específica non poderá ser superior a 30 puntos (90% materias específicas e 10% psicotécnicas).
Os candidatos poderán presentarse para calquera posto por tanto poderán optar por realizar unha ou as dúas probas especificas previstas. Quen opte a todos os postos, deberán realizar unha soa proba común e as dúas especificas unha despois doutra.

MÉRITOS.- Antigüidade total en Correos dos últimos 7 anos 0,04 puntos por cada mes completo cun máximo de 2,88 puntos. Polo desempeño de cada un dous postos de traballo solicitados na provincia durante os últimos 7 anos 0,075 puntos por cada mes completo cun máximo de 3 puntos.
Por pertenza ás bolsas que se constitúan do posto e provincia solicitados segundo os puntos obtidos por méritos: entre 0 e 5 - 1,5 puntos; maior de 5 ata 15 - 2,50 puntos e maior de 15 – 4,12 puntos. Pola posesión de permiso de conducir A, A1 (moto) 3 puntos, polo B (coche) 1 punto. Este mérito só valorarase para aqueles postos de traballo que ou requiran e non son acumulables.

Pola posesión do Título Universitario ou FP Grao Superior de Administración e Xestión, Comercial e Márketing e Informática e Comunicacións 3 puntos ( Só para os postos de Atención ao Cliente) Pola posesión do Título de FP Grao Medio de Administración e Xestión, Comercial e Márketing e Informática e Comunicacións 1 punto ( Só para os postos de Atención ao Cliente) Estas dúas últimas puntuacións non son acumulables.

Formación: 8 puntos máximo. DIXITALIZACIÓN I 1 punto; DIXITALIZACIÓN II Avanzado 1 punto; EXCEL Básico 1,75 puntos; CORREOS Ao SERVIZO DO CLIENTE 1 punto; IRIS V.6 USUARIO ATENCIÓN Ao CLIENTE 1 punto; PAQUETERÍA 2,25 puntos ( só para os postos de Reparto e Axente/ Clasificación); TÉCNICAS DE VENDAS 2,25 puntos ( só para os postos de Atención ao Cliente). NOTA IMPORTANTE a ter en conta: Para Reparto 1.- Poderanse obter un máximo de 51 puntos (30 puntos para a proba e 21 para os méritos). Para o resto de postos.- Poderanse obter un máximo de 48 puntos (30 puntos para a proba e 18 para os méritos). A valoración de méritos se efectuará a 30 de xuño de 2018.


Para máis información ponte en contacto coa xente da CIG