16 de xan. de 2018

CARENCIA DE ESPAZO E MOBILIARIO

ESCRITO Ó SR. DIRECTOR TERRITORIAL DA ZONA 1ª
CORREOS – COMPOSTELA

Á vista das dificultades sufridas polo persoal de postos operativos de Unidades de Reparto e oficinas de Atención ó Público, durante a práctica totalidade da campaña de Nadal e noutras datas puntuais, pola carencia de mobiliario adecuado e insuficiencia de espazo dabondo para a clasificación e almacenamento de envíos voluminosos,


a CIG SOLICITA:

A dotación inmediata de mobiliario adecuado para superar ou cando menos minimizar o problema que supón a falta de espazo que sofren a maioría das UR e OAP da nosa comunidade co incremento de envíos voluminosos.


A elaboración e posta de en práctica de un plan de renovación ou ampliación de inmobles co espazo e condicións adecuadas ós envíos voluminosos cos que traballamos nos últimos tempos.