14 de dec. de 2015

CIGcorreos: Novo proceso dos partes de baixa do PERSOAL LABORAL


En vigor dende o  DÍA 1 DE DECEMBRO DE 2015


Baixas Persoal LABORAL

Coa entrada en vigor da Orde ESS/1187/2015 de 15 de xuño, que desenrola o Real Decreto 625/214 de 18 de xullo, cambia moito a tramitación das baixas .


Tempo ou duración da baixa
Os médicos marcarán unha duración estimada da baixa. Establécense  catro tipos de baixa:
  • 1.       Moi curta: De menos de cinco días
  • 2.       Curta: De cinco a trinta días naturais
  • 3.       Media: De trinta e un a sesenta e un días
  • 4.       Longa: De máis de sesenta e un días.

Partes de Baixa
  • Para baixas moi curtas: O médico poderá facer o parte de baixa e alta ó mesmo tempo.
  • Para as baixas Curtas e Medias: O parte de baixa deberá indicar a data da seguinte revisión, en principio para estas baixas será de sete días.
  • Para as baixas Longas:  O período de revisión non será antes dos catorce días.

Para ollar o BOE coa publicación destas novidades e cos novos modelos de parte de baixa PREME