28 de dec. de 2015

CIGcorreos: Novidades MUFACE 2016

Axudas Socio-Sanitarias para o ano 2016.

Concerto de Asistencia Sanitaria para os anos 2016-2017.

Entidades Médicas e Cambio das Mesmas. 

Cadros Médicos por Entidade e Provincia


ü Axudas Socio-Sanitarias para o ano 2016:
§  Convocadas por Resolución do 30 de Novembro de 2015 e publicadas no BOE do 5 de decembro de 2015.
§  As solicitudes destas axudas irán dirixidas ó Servizo Provincial de Muface e o prazo vai dende o día 01/01/2016 ó 31/12/2016.
§  Convocáronse as seguintes modalidades de axudas:
Ø  Para facilitar a autonomía persoal
·         Axudas para tratamentos terapéuticos e programas para manter e potenciar a capacidade residual.
·         Axudas para eliminar barreiras arquitectónicas.
·         Axudas para mercar ou utilizar medios técnicos.
Ø  Para os gastos derivados de procesos psiquiátricos crónicos.
Ø  Para tratamentos e terapias de persoas drogodependentes.
Ø  Para gastos orixinados por estancias temporais
·         En residencias asistidas.
·         En centros de dia e noite.
Ø  Para gastos de alimentación de enfermos celíacos
Ø  Para gastos de enfermos oncolóxicos en próteses capilares ou sosténs postmastectomía.
Ø  Para prórrogas dalgunhas axudas concedidas no ano 2015.

ü Concerto de asistencia sanitaria para os anos 2016 e 2017
§  Convocado por Resolución do 16 de Decembro de 2015 e publicado no BOE do 19 de Decembro de 2015.
§  As entidades médicas que participan neste Concerto son: ASISA, DKV, SEGURCAIXA ADESLAS e IGUALATORIO MEDICO.
§  O cambio de Entidade ou para pasar para o INSS poderá facerse durante o mes de Xaneiro de 2016.

ü Cadros Médicos por Entidades e Provincias:
§  Os cadros de todas as Entidades e por provincias están publicados na páxina web de MUFACE (www.muface.es)


Para ampliar calquera destas informacións ou para outras consultas relacionadas con MUFACE, ollade a paxina web antes mencionada que sempre está actualizada. (www.muface.es)