3 de dec. de 2014

Prazas outros Ministerios

MINISTERIO DO INTERIOR.

* Publicadas prazas nº BOE 291 do 2 de decembro 2014.* Orde INT/2250/2014 do 20 de novembro.* O prazo de presentación de instancias é de 15 días a partir do seguinte á publicación no BOE.* O persoal de correos podemos optar a todos os postos sempre e cando reunamos os requisitos de participación e ocupación esixidos na convocatoria.Postos ofertados en Galiza para os subgrupos: C1 e C2:A Coruña, Lugo, Pontevedra, Ourense.Para ver a orde prema no enlace  ORDE INT/2250/2014