17 de dec. de 2014

Pago de axudas sociais pendentes na nómina de DecembroCoa nómina do presente mes de decembro faranse efectivos os importes correspondentes ás axudas de acción social que quedaban pendentes das convocadas no plan de acción social para 2014. Atendéronse TODAS as solicitudes recibidas que cumprían os requisitos esixidos nas convocatorias.


- Axudas para tratamentos de saúde: 6.038 axudas de ata 150 euros, en función do gasto acreditado, por importe global de 444.750 €

- Axudas ao estudo para fillos (libros e material escolar): 9.303 axudas, de 60 € cada unha, por un importe total de 558.180 €

- Axudas para estudos universitarios de empregados: 190 axudas de ata 200 €, en función do gasto acreditado. O importe total ascende a 26.978 €.