27 de ago. de 2018

Descontos por baixa laboral (I.T.) persoal Funcionario e Laboral

O pasado 30 de xullo publicouse no BOE o Acordo adoptado pola Mesa Xeral de Negociacións da Administración Xeral do Estado, aprobando para todo o persoal funcionario, estatutario ou laboral, ao servizo da Administración Xeral do Estado, do seus Organismos ou da súas Entidades públicas dependentes un complemento retributivo dende o primeiro día en situación de Incapacidade temporal ou licenza por enfermidade ate alcanzar o cen por cen das retribucións básicas e complementarias, correspondentes a súas retribucións ordinarias do mes de inicio da incapacidade temporal.

Data de entrada en Vigor desta normativa. O Real Decreto 956/2018, do 27 de xullo, publicado no Boletín Oficial do Estado (BOE) de 30 de xullo de 2018 entrou en vigor ao día seguinte da súa publicación é dicir o 31 de xullo de 2018.

Sen embargo en Correos NON se esta aplicar esta normativa.  Por que???

Como de costume os empregados de Correos somos os primeiros aos que se lles aplica os descontos ou calquera medida restritiva de dereitos, sen embargo cando hai unha medida beneficiosa nunca se nos aplica directamente.

Os sindicatos asinantes do Convenio e Acordo Xeral (CCOO, UGT, CSIF e S.L.) non esixen nas Mesas de Negociación que se apliquen as melloras salariais e laborais, mentres que noutros ámbitos da Administración xa se están a aplicar estes beneficios.

A CIG ESIXE que de xeito inmediato se reúna a Mesa Sectorial (persoal funcionario) e a Mesa de Emprego (persoal Laboral)  para tratar os seguintes temas:

·        Aplicación do RD 956/2018 e se abone o complemento retributivo dende o primeiro día en situación de Incapacidade temporal ou licenza por enfermidade ate alcanzar o cen por cen das retribucións básicas e complementarias. (Aplicación para o persoal funcionario e para o persoal laboral.)

·        A devolución do 5% do salario recortado polo goberno de Zapatero no 2010 ao persoal funcionario, o que permitiría cobrar de novo as pagas extras de maneira integra.

·        Que, se abone na nómina do mes de agosto a suba salarial do 1.75% aprobada polo goberno cos atrasos correspondentes dende o 1 xaneiro de 2018.


·        Conciliación: Que, os empregados e empregadas de Correos desfruten de permisos de paternidade e maternidade de 20 semanas ao igual que os empregados públicos de Andalucía.