28 de xuño de 2018

CONVOCATORIA INGRESO PERSOAL LABORAL FIXO

(AMPLIADO O PRAZO DE INSCRICIÓN ATA O 5 DE XULLO)
O pasado dia 26 convocáronse 2295 postos de traballo a nivel nacional. En Galiza convocáronse 123 prazas.
O prazo de presentación de solicitudes vai dende o dia 26 de xuño ate o dia 4 de xullo, e soamente se pode facer na paxina web de Correos.
. O custe da inscrición e de 13 € que se abonaran cunha tarxeta de crédito ou débito na propia paxina web de correos (www.correos.es)
Correos ofrece prazas en tódalas provincias.
As prazas en reparto (pe e motorizado) son a tempo completo, mentres que as prazas de atención o cliente e de axente clasificación poden ser a tempo completo ou parcial.
Soamente se pode facer unha única solicitude na que se debe indicar a que postos se quere optar (reparto, atención o cliente ou axente de clasificación)
Non e necesario aportar documentación de méritos (Titulacións e permisos de condución)
O exame será a finais do mes de Setembro e constara de dúas probas , unha xeral e outra específica para cada posto.
Podedes consultar toda a información na web de Correos 
ou póndevos en contacto coa CIG.