18 de maio de 2018

Concurso de Traslados 7ª Adxudicación


 RESOLUCIÓN  DO  CONCURSO PERMANENTE   (MAIO– 2018)


73  PRAZAS ADXUDICADAS EN GALIZA:  A CORUÑA  34,   LUGO 13,  PONTEVEDRA 16 e OURENSE 10.

OS LISTADOS COMPLETOS DA   ADXUDICACIÓN DISPOÑIBLES NAS SECCIÓN SINDICAIS DA CIG.

 PRAZOS DE CESE

 Para todos os postos o cese será o día 31 DE MAIO 2018.

PRAZOS DE INCORPORACIÓN

 A incorporación será a partir do día 01 DE XUÑO DE 2018.

v O día seguinte se o traslado é na mesma localidade.
v 2 Días na mesma provincia ou illa ( Si se adianta ó día seguinte 60 €)
v 6 Días entre localidades da península que non pertenzan a mesma provincia (si se adianta ó segundo día 180 €)
v 10 Días entre illas Ceuta e Melilla e península (Se a toma e ó terceiro día 300 €)

­ Se optas pola compensación económica debes entregar o Anexo 3 en Recursos Humanos, antes do 28 DE MAIO DE 2018.
­ Os prazos posesorios empezarán ó rematar os permisos, licencias,... Se tes licencia por enfermidade ou  baixa dilixéncianche o cese e toma de posesión de oficio.
­ O prazo posesorio será como de servicio activo salvo para excedentes voluntarios ou para o coidado de fillos.
­ Se comporta reingreso ó servicio activo o prazo de posesión será de un mes (Dende o día 01/06/2018)

Para máis información ponte en contacto coa xente da CIG