18 de maio de 2018

A CIG Solicita un Día a Maiores de Asuntos Propios para este Ano


A CIG Solicitou por escrito ao Presidente de Correos que se aplique en Correos a Resolución do 20 de febreiro de 2018 da Secretaria de Estado das Administracións Públicas e se lle conceda a todo o persoal de Correos un día máis de permiso adicional neste ano 2018.

O resto da Administración Xeral xa o ten concedido ao considerarse o día 8 de decembro día festivo de ámbito nacional de carácter retribuído, non recuperable e non substituíble polas Comunidades Autónomas coincidente en sábado.

A Administración habilita a todos os seus organismos públicos e entidades públicas a incorporar aos seus calendarios laborais, cada ano natural, como máximo un día de permiso cando algunha ou algunhas festividades laborais de ámbito nacional de carácter retribuído, non recuperables e non substituíbles polas Comunidades Autónomas coincidan en sábado durante o ano.

Sen embargo Correos non quere que se estenda este dereito aos seus traballadores/as, e ademais síntese respaldado polos seus fieis sindicatos que son máis defensores dos dereitos da empresa, que dos traballadores.

Agora estamos á espera da resposta oficial de Correos no caso de ser negativa a CIG iniciará todas as xestións e tomará as medidas que sexan necesarias para defender os dereitos dos traballadores de Correos funcionarios e laborais.

Dende a CIG non imos consentir estas diferenzas de trato que xa pasan a ser de maltrato aos traballadores/as acrecentando as diferenzas co resto de empregados públicos.

Os traballadores de Correos somos servidores públicos a pesares da empresa e dos sindicatos CCOOmplices temos uns dereitos e témolos que defender non podemos consentir que se nos trate como empregados de segunda. 

DENDE CIG SEGUIMOS DEFENDENDO OS DEREITOS LABORAIS DOS TRABALLADORES/AS
 MENTRES AS CUATRILLIZAS (CCOO,UGT,CSIF E SL) MIRAN PARA OUTRO LADO

Para calquera dúbida ponte en contacto coa xente da CIG.