27 de mar. de 2018

Xuntanza da Comisión de Emprego Borrador Bases Consolidación 2016


INFORMAHoxe 27 de marzo tivo lugar a  Xuntanza da Comisión de Emprego Estatal. Correos presentou o primeiro Borrador das Bases da  Convocatoria de Emprego 2016

Estas son as Propostas máis significativas do borrador entregado ás OOSS:

A empresa pretende sacar prazas para repartición e axente/clasificación e, doutra banda, postos de atención ao cliente.

· Como consecuencia diso, establécense dúas probas diferenciadas:

 - Para repartición e axente/clasificación o proceso de selección terá dúas fases:

A)    Unha proba teórica tipo test de carácter eliminatoria en relación cos seguintes contidos: 75% materias relacionadas coa empresa e o 25% de psicotécnico; puntuando negativamente os erros.

B) Se se superou a anterior proba, valoraranse os méritos coa antigüidade total en Correos dos últimos 4 anos; o desempeño do posto específico solicitado na provincia referido aos últimos 4 anos; a pertenza ás bolsas de emprego do 2017; permisos de condución; e, formación. Elimínase, para este grupo, a titulación académica.

 - Para Atención ao Cliente o proceso de selección terá dúas fases:

A)    Unha primeira proba teórica tipo test de carácter eliminatoria en relación cos seguintes contidos: 75% materias relacionadas coa empresa e o 25% de psicotécnico; puntuando negativamente os erros. Unha segunda proba consistente nun exercicio práctico, onde se valorará as competencias e habilidades requiridas para o desempeño do posto de traballo.

B) Se se superou a anterior proba, valoraranse os méritos coa antigüidade total en Correos dos últimos 4 anos; o desempeño do posto específico solicitado na provincia referido aos últimos 4 anos; a pertenza ás bolsas de emprego do 2017; permisos de condución; e, formación. Para este grupo mantense a valoración da titulación académica.

Desde a CIG presentaremos alegacións a este borrador esixindo entre outros puntos que se valore, tanto na antigüidade como no desempeño TODO O TEMPO TRABALLADO EN CORREOS.

Así mesmo non estamos de acordo con que se realicen dous procesos diferenciados, un para Repartición e Axente Clasificación e outro para Atención ao Cliente.

Os postos de Atención ao Cliente deben ser cubertos a través da promoción interna e do Concurso Permanente de Traslados.