6 de mar. de 2018

Novas Bolsas de Emprego: Publicación dos Méritos Provisionais


Hoxe día 6 de Marzo se publicaron os Méritos Provisionais das  Bases das Bolsas de Emprego.

Consulta de Solicitudes dos Méritos e presentacións de Reclamacións:

Þ   on-line na páxina web de Correos:

Þ   Ou na intranet de Correos.
Como facer a consulta: Cada solicitante, introducindo datos persoais: NIF, NIE, NIUE máis o numero identificador da solicitude.
PRAZO DE RECLAMACIÓN:
Do 06 de Marzo ó 12 de marzo ambos inclusive.

Aconsellamos ler as guías con instrucións dispoñibles na Web e Conecta con anterioridade e non realizar reclamacións con dispositivos móbiles.

Unha vez efectuada a consulta, poderán aparecer candidatos con solicitude correcta, incorrecta ou anulada.

As reclamacións, teranse que realizar exclusivamente de maneira telemática a través dun formulario de reclamación que se facilitará tanto na Web como en Conecta.

Lembramos que na valoración de méritos serán tidos en conta:

Ø  Servizos efectivos prestados.
Ø  Respostas correctas na Convocatoria de Ingreso do 30 de decembro 2015.
Ø  Permisos e licenzas de Condución.
Ø  Formación académica oficial.
Ø  Cursos de formación impartidos por Correos ou os homologados ás Organizacións Sindicais.

MÉRITOS: Os méritos dos candidatos valoraranse dende o 01/05/2012 ate o 22 de decembro de 2017.