2 de mar. de 2018

Comisión de Emprego Central


Na Xuntanza da Comisión de Emprego Central celebrada onte día 1 de marzo, a empresa non fixo entrega de ningún tipo de documentación, tan só se limitou a facilitar información dos diferentes proceso que están en marcha.

BASES CONSOLIDACIÓN DE EMPREGO:

Será un proceso similar ao da última Consolidación, Concurso-Oposición onde se valorará, como na anterior consolidación:
Coñecementos: Realizarase mediante unha proba ou exame. O temario será similar ao de 2015 pero cos axustes necesarios para actualizalo.
Méritos: Valorarase, como en convocatorias pasadas, a antigüidade na empresa, a antigüidade no posto, por estar en Bolsa, carné de moto e coche, titulacións académicas, cursos de formación, etc. A valoración dos méritos unicamente farase despois de ter a listaxe de candidatos que pasasen o “corte” do exame ou proba.
Postos a ofertar: 2.345 postos a cubrir no proceso. Teranse en conta as persoas con discapacidade segundo indica o artigo 41 do Convenio Colectivo.
Espérase que as Bases Específicas da Consolidación estean feitas antes de Semana Santa, segundo manifesta a empresa.
Así mesmo a empresa informou que terán que facilitar que poidan optar persoas que nunca traballaron en Correos por cuestións legais.

BOLSAS DE EMPREGO:

Nos próximos días publicásense os méritos provisionais dos/ as candidatos/ as ás bolsas. Estímase que participaron preto de medio millón de aspirantes. Esperan que estean operativas para o verán.

DESPROVISIONALIZACIÓN DE POSTOS DE XEFES DE EQUIPO:

Data de exame 11 de Marzo.  Pretenden que o proceso estea rematado a finais do mes de abril.
Non terán que realizar exame as persoas que cumpran as seguintes condicións:
- Que teñan praza definitiva de Xefe de Equipo.
- Que solicite o mesmo ámbito ao que pertence. Exemplo: Xefe de Equipo de Oficina que aspira a Xefe de Equipo de Oficina doutra unidade, etc. Na plataforma de Correos xa indica a cada aspirante se debe ou non examinarse.

CONCURSO PERMANENTE DE TRASLADOS:

Están a traballar para publicar os méritos provisionais dos novos peticionarios. Estiman que a 7ª adxudicación será no mes de maio.