6 de feb. de 2018

Ampliado o prazo para participar nas asignacións 7ª, 8ª e 9ª do Concurso de Traslados

Grazas aos sindicatos asinantes do Convenio e Acordo Xeral (CCOO, UGT, CSIF e S.L.) Correos fai o que lle dá a gana, agora convocan unha ampliación do prazo de solicitudes para participar nas asignacións (7ª, 8ª e 9ª) do Concurso de Traslados para empregados/as, funcionarios/as, laborais fixos e fixos-descontinuos relativo á convocatoria do 25 de novembro de 2015. Non era máis fácil rematar o que está e convocar un novo. 

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS:

DENDE O DÍA 6 DE FEBREIRO ATA O 13 DE FEBREIRO, AMBOS INCLUSIVE.

AMBITO DE PARTICIPACIÓN:

-Os peticionarios que presentaron solicitude en novembro 2015 e que obtiveron destino nalgunha das 6 adxudicacións realizadas.

-Os peticionarios que presentaron solicitude en novembro 2015 e que aínda non obtiveron destino. Estes peticionarios, se fan nova solicitude, supoñerá a anulación da petición existente, pasando a formar parte da nova listaxe de ordenación de candidatos.

-Os 1.606 Laborais Fixos/as que tomaron posesión en xuño de 2017.

-Resto de empregados/as funcionarios/as e persoal laboral fixo incluído o fixo- descontinuo que non participaron no proceso de novembro 2015.

MERITOS VALORABLES:

Os méritos valoraranse ata o 31 de xaneiro de 2018. Os cursos de formación que puntúan serán os realizados dende o 1 de xaneiro de 2005.
 
PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:

Unicamente se poderá presentar en soporte informático mediante FORMULARIO  ao que se accederá a través da INTRANET de Correos ou da páxina web de Correos:

·         Intranet htpps://conecta.correos.es   entrando en Concurso de Traslados.

·         Web www.correos.es  entrando en información corporativa/recursos humanos/Concurso de Traslados.  INSCRICIÓN CONCURSO

ADXUDICACIÓN DE VACANTES:


En cada unha das tres adxudicacións que faltan, primeiro asignarán aos candidatos integrados na lista da convocatoria de novembro 2015 e posteriormente aos integrados na nova lista de ordenación.