22/12/2017

Resposta de Correos sobre a compra de Unipost


Días atrás apareceron na prensa informacións da suposta compra de UNIPOST S.A. por parte de Correos.

            Ante este noticia faltoulles tempo aos sindicatos do coro para apostar a favor desta "magnifica" compra, de seguro que pretendían sacar tallada desta operación; porque doutro xeito non se podería entender a súa postura.

            Parece evidente que mercar unha empresa en quebra, cunha grande débeda de case 50 millóns de €, 4.200 traballadores entre directos e indirectos con nóminas pendentes de cobro, sen carga de traballo e practicamente desaparecida sería un negocio ruinoso, salvo que concorran escuros intereses.

            Por iso a postura da CIG sempre foi contraria a esta compra, coidamos que Correos ten a suficiente estrutura  e profesionais sen que necesite facerse cargo dunha empresa deste tipo, pero ademais a compra suporía por en perigo a futura consolidación de emprego; porque absorberíase o cadro de persoal de UNIPOST actualmente cifrado nuns 4.200 traballadores, así que botade contas!!!!. Pero o que é aínda sería mais grave, é que se poría en perigo a propia viabilidade de Correos, xa que por riba da difícil situación actual teríase que facer cargo do montante da compra así como asumir a débeda desta empresa.

Ante esta situación CIG-Correos dirixiuse por escrito ao Presidente de Correos demandando unha aclaración sobre esta suposta compra.
Recibindo contestación datada a 14 de decembro de 2017 no que se nos di: 

"...é o noso interese desmentir calquera tipo de rumor que poida existir acerca da compra de UNIPOST S.A....".


Esperemos que non nos estean enganando, porque o peor non sería enganar a este Sindicato senón os efectos negativos para tódolos traballadores e traballadoras de Correos, polo que estaremos vixiantes e vos teremos informados sobre todo o  que vaia acontecendo sobre este tema.