29 de dec. de 2017

Persoal Eventual (Con contrato en vigor durante os días 24 e 31 de decembro de 2017).


Segundo o establecido no artigo 58 q) do III Convenio Colectivo da S.E. Correos e Telégrafos S. A.: “Cando os días 24 e 31 de decembro coincidan con sábados ou festivos, a empresa recoñecerá dous días adicionais de descanso”.

Se tes ou tiveches contrato en vigor durante os días 24 e 31 de decembro (durante os dous días ou durante un de eles),

DENDE O SINDICATO CIG RECOMENDÁMOSCHE que pidas, o antes posible e por escrito ó teu xefe inmediato (ficando con copia), os días de APs que che correspondan (un ou dous).

-Se vas seguir contratado/a durante o próximo mes de xaneiro, pídeos para antes do día 31 de ese mesmo mes.

-Se non vas seguir contratado/a durante o mes de xaneiro, pídeos durante o primeiro contrato que teñas no próximo ano, facendo alusión a que os pides con cargo ós días 24 e 31 de decembro de 2017, período durante o que estiveches traballando, pero durante o cal non os puideches gozar.

Nota: O impreso de solicitude tédelo colgado en:
Conecta.correos.es/Información permisos e licenzas/Vacacións/Asuntos Propios Nadal/Laborais ( Nel anotade as observacións que consideredes pertinentes.