18 de xul. de 2019

A inspección de traballo sanciona a Correos polo estrés d@s carteir@sA carga de traballo en vacacións,
“posible vulneración do dereito
de protección de seguridade”
Unha recente inspección de traballo terminou no inicio dun proceso sancionador contra Correos polas condicións laborais ás que ven sometidos os seus empregados en certos períodos (especialmente, durante as vacacións) no centro de distribución que a compañía ten na Avenida de Sierra Alhamilla.
Segundo indica o informe realizado tras a inspección de traballo, todo débese á “percepción de maior carga de traballo que os traballadores teñen ao serlles asignadas zonas de repartición distintas ás habituais (con maiores desprazamentos, por exemplo), en períodos puntuais”.

Todo se debe ao chamado “sistema de colindancias” co que Correos xestiona a falta de carteiros nos períodos vacacionais: en lugar de suplir estas ausencias con reforzos, a empresa reatribúe as zonas de repartición para que sexan os propios compañeiros dun centro de distribución os que cubran o traballo do carteiro que se atopa gozando do seu período vacacional.
Tal e como indica o informe da inspección de traballo, esa percepción dunha maior carga de traballo “tradúcese nunha sensación de tensión”. Todo iso, tras unha denuncia rexistrada no pasado mes de febreiro e realizada pola sección sindical en Almería do Sindicato Independente Profesional de Correos e Telégrafos SiPcte que deriva nese proceso sancionador por “infracción de prevención de riscos laborais”, ao que se lle suman as medidas que a inspección considera necesarias para ser tomadas por Correos.

Estrés

Nese sentido, a inspección determina que é necesaria “a avaliación dos factores de risco psicosocial derivados da organización do traballo, do sistema vixente de colindancias en casos de ausencia de traballadores para cubrir a súa repartición”. De forma máis concreta, a inspección de traballo remarca a obrigación de avaliar os riscos e, ademais, “a obrigación de definir as medidas preventivas, aplicalas ou planificar a súa execución”.
Sen horas
Algo no que fai fincapé a resolución da inspección de traballo é que ese cambio na carga de traballo e a percepción dunha sensación de tensión como consecuencia das distintas zonas de traballo das que ten que facerse cargo un carteiro en Almería para cubrir a ausencia doutros compañeiros “non se traduce en horas extraordinarias, senón que a xornada mantense nos límites (...) do convenio colectivo: 37,5 horas de media semanal”.
En definitiva, o cambio na carga de traballo non vai acompañado dun horario extra (compensado de forma conveniente por Correos) co que leve a cabo todo o traballo. A diferenza na carga de traballo, desta forma, non se ve correspondido con máis horas para desempeñar todas as funcións.
Todas as oficinas
Algo que tamén indica a resolución da inspección de traballo é que, aínda que a denuncia fai referencia unicamente ao centro de distribución que Correos ten na Avenida de Sierra Alhamilla, as medidas que a empresa postal debe tomar teñen que aplicarse en “todos os centros de Almería”: as unidades de repartición número 1, número 2 e número 3, sendo esta última a da Cañada de San Urbano, que cobre tamén as zonas do Alquian e Retamar e Cabo de Gata.