12 de dec. de 2018

Publicado a nota de corte e méritos da Consolidación de emprego


Finalizada a reunión de hoxe, do Órgano de Selección da Consolidación de Emprego, comunícase o seguinte: 

 Nota de corte exame do día 30:

 • Reparto/clasificación: 68 preguntas correctas sobre 99 posibles. 

• ATC: 70 preguntas correctas sobre 100 posibles.

  Nota de corte exame 21 de outubro: 

• Reparto e clasificación: 65 preguntas correctas sobre 94 posibles.

 • ATC: 62 preguntas correctas sobre 88 posibles. 

Esta tarde publicaranse as listaxes dos méritos provisionais dos candidatos que pasaron o corte na web de correos


 Así mesmo na web estarán colgadas as instruccións para poder reclamar, no período do 12 ao 19 de Decembro (solo vía on-line)

IMPORTANTE O feito de pasar o corte non quere dicir que se obteña praza

COMUNICADO: