20 de mar. de 2018

Valoracion Provisional Méritos candidatos Xefe de Equipo.

Hoxe día 20 de marzo publicouse a valoración provisional de méritos.
 
A información pódese consultar na paxina web de correos ou tamén na intranet .
Para poder consultar a información os interesados deberan introducir os seus datos persoais.

Poderán consultar  :

 Estado da solicitude.
 Procedemento de selección.
 Desglose dos distintos méritos valorados.
 Localidades.
 Peticións e orde solicitado.

No caso de atopar algún erro deberase enviar un correo electrónico  coa documentación acreditativa e as alegacións oportunas a:

                                                   provision.rrhh@correos.com 

O prazo para presentar alegacións é ata o dia 24 de Marzo