24 de maio de 2016

Novos Criterios para as excedencias Voluntarias Incentivadas


Correos mantén o número de mensualidades segundo a idade, así como o sistema de cálculo da indemnización pero fraccionan os pagos por tramos de idade, isto fai que se reduzan as retencións do I.R.P.F. Estes son os novos criterios:

*                   Con 59 anos o máis  abonarase a indemnización nun só pago.

*                   Con 58 anos abonarase en dous pagos iguais. O primeiro coa nómina do mes da súa concesión e o segundo aos 13 meses da súa concesión.

*                   Con 57 anos abonarase en tres pagos iguais. O primeiro coa nómina do mes de su concesión, o segundo aos 13 meses e o terceiro aos 26 meses da súa concesión.

*                   Estes criterios serán de aplicación a tódalas excedencias voluntarias incentivadas que se cobren a partir da nómina do mes de maio de 2016.

*                    O abono da cantidade que por indemnización corresponde a cada un destes pagos está suxeita ao IRPF, e cada un imputarase ao período impositivo no cal son abonados, que é cando son esixibles polo perceptor. O empregado, en ningún caso, poderá esixir que estas cantidades séxanlle abonadas antes dos prazos establecidos anteriormente.


Dende a CIG reclamamos a Correos que incremente as contías da indemnización por mes, baixe a idade mínima ata os 55 anos fronte aos 57 actuais, que estenda o sistema a todas as áreas funcionais, que se concedan a tódolos solicitantes independentemente da área a que pertenza o traballador, con prioridade para a concesións aos que teñan maior antigüidade, que se lle dea ao traballador a opción de poder elixir un só pago e non dous ou tres no tramo dos 57 e 58 anos respectivamente e que se estendan para o persoal laboral.