19 de out. de 2018

8ª RESOLUCIÓN CONCURSO TRASLADOS (Outubro 2018)


8ª  RESOLUCIÓN  DO  CONCURSO PERMANENTE   
(outubro– 2018)

PRAZAS ADXUDICADAS EN GALIZA ____  51

A CORUÑA  __   31

LUGO _______ 8 

OURENSE ____ 4

PONTEVEDRA _ 8


OS LISTADOS COMPLETOS DA  8ª  ADXUDICACIÓN DISPOÑIBLES NAS SECCIÓNs SINDICAIS DA CIG.

PRAZOS DE CESE:


-Para todos os postos o cese será o día 31 de OUTUBRO 2018.

PRAZOS DE INCORPORACIÓN:


 A incorporación será a partir do día 01 de NOVEMBRO de 2018.

-O día seguinte se o traslado é na mesma localidade.

-Dous días na mesma provincia ou illa 
(Si se adianta ó día seguinte 60 €)

-6 Días entre localidades da península que non pertenzan a mesma provincia (si se adianta ó segundo día 180 €)

-10 Días entre illas Ceuta e Melilla e península (Se a toma e ó terceiro día 300 €)

MÁIS INFO:


Se optas pola compensación económica debes entregar o Anexo Incorporación anticipada en Recursos Humanos, antes do 29 de outubro de 2018.

Os prazos posesorios empezarán ó rematar os permisos, licencias, ... Se tes licencia por enfermidade ou  baixa dilixéncianche o cese e toma de posesión de oficio.

O prazo posesorio será como de servicio activo salvo para excedentes voluntarios ou para o coidado de fillos.

Se comporta reingreso ó servicio activo o prazo de posesión será de un mes (Dende o día 01/11/2018)


Para máis información ponte en contacto cas delegadas e delegados da CIG - Correos