27/11/2017

Pago de Axudas de Acción Social 2017
Coa vindeira nómina do mes de novembro de 2017 ingresarán a contía correspondente ás seguintes axudas de Acción Social

·       ANTICIPOS E PRESTAMOS SEN XURO

Atendéronse 1.266 solicitudes por un importe total de 4.943.500 €

·       AXUDAS PARA FILLOS CON DISCAPACIDADE

617 axudas de entre 300 e 500 euros, en función do grao de discapacidade, por importe global de 225.700 €

·     AXUDAS PARA EDUCACIÓN INFANTIL

732 axudas de ate 250 euros, en función do gasto acreditado. O Importe total ascende a 165.050 €.

Segundo maniféstanos Correos, atendéronse TODAS as solicitudes recibidas que cumprían os requisitos esixidos nas convocatorias


Para máis información poñédevos en contacto coa CIG.