19/10/2017

6ª Xuntanza da Comisión d emprego (Apertura das Bolsas de Emprego)


O 19 de outubro tivo lugar a 6ª Xuntanza da Comisión de Emprego Estatal para tratar as Bases para a apertura das Bolsas de emprego e os sindicatos asinantes do Convenio e Acordo Xeral (CCOO, UGT, CSIF e S.L.) practicamente dan por pechada a negociación, claudicando así ante as esixencias de Correos..

Correos emprazou a estes sindicatos para o vindeiro luns 23 outubro, indicando que esa reunión será a ultima e o mesmo luns unha vez rematada a xuntanza, Correos realizará a publicación das Bases das Bolsas de Emprego definitivas e o martes día 24 de outubro abrirá o prazo de inscrición nas bolsas.

Estas son as  últimas novidades presentadas por Correos:Ø  Aumentan a puntuación por servizos prestados 1 punto,  pero seguen sen querer que se recoñeza a  antigüidade total. (só a queren recoñecer a partires do o 1 de maio de 2012)

Ø  Reducen 0.5 puntos a puntuación pola posesión do carné de moto (A,A1, e A2)  e continua a valoración do carné de coche (B) para as Bolsas de Reparto 2, Axente Clasificación  e Atención ao Cliente.

Ø  Reducen a puntuación pola Titulación Universitaria de 8 a 7 puntos .
           
Ø  Formación:  eliminan algúns dos cursos, pasando dos 11 propostos inicialmente aos 6 que se valorarán finalmente.  Os Cursos e puntuacións propostas son as seguintes:

CURSOS FORMACIÓN
PUNTOS
Digitalización I
1.10
Digitalización II Avanzado.
1.10
Correos al Servicio del Cliente.
1.00
Habilidades Personales Personal Operativo.
1.75
Excel Básico Personal Operativo.
2.85
Acogida y Procesos de Trabajo. 
1.20
.
Dende a CIG seguemos reivindicando que se teña en conta  a antigüidade total en Correos, que se retiren as revisións médicas arbitrarias, que non se valore a posesión do carné de coche (B) para os postos de Reparto a Pé, Axente Clasificación, e Atención ao Cliente, que a formación especifica a valorar sexa impartida na súa totalidade por Correos, que se dote dun sistema transparente estando as bolsas publicadas na intranet e na web de Correos de tal xeito que calquera integrante da bolsa poida acceder a ela e realizar un seguimentos das contratación en tempo real, que tódolos contratos sexan a tempo completo, que se rematen dunha vez por todas coas rotacións.