10/10/2017

6ª Resolución Concurso de Traslados

6ª  RESOLUCIÓN  DO  CONCURSO PERMANENTE   (OUTUBRO– 2017)

28  PRAZAS ADXUDICADAS EN GALIZA:  A CORUÑA  11,   LUGO 7,  PONTEVEDRA 6 e OURENSE 4. OS LISTADOS COMPLETOS DA  6ª  ADXUDICACIÓN DISPOÑIBLES NAS SECCIÓN SINDICAIS DA CIG.

 PRAZOS DE CESE

 Para todos os postos o cese será o día 31 DE OUTUBRO 2017.

 PRAZOS DE INCORPORACIÓN 

A incorporación será a partir do día 01 DE NOVEMBRO DE 2017.v O día seguinte se o traslado é na mesma localidade.
v 2 Días na mesma provincia ou illa ( Si se adianta ó día seguinte 60 €)
v 6 Días entre localidades da península que non pertenzan a mesma provincia (si se adianta ó segundo día 180 €)
v 10 Días entre illas Ceuta e Melilla e península (Se a toma e ó terceiro día 300 €)

­ Se optas pola compensación económica debes entregar o Anexo 3 en Recursos Humanos, antes do 25 DE OUTUBRO DE 2017.
­ Os prazos posesorios empezarán ó rematar os permisos, licencias,... Se tes licencia por enfermidade ou  baixa dilixéncianche o cese e toma de posesión de oficio.
­ O prazo posesorio será como de servicio activo salvo para excedentes voluntarios ou para o coidado de fillos.

­ Se comporta reingreso ó servicio activo o prazo de posesión será de un mes (Dende o día 01/11/2017)