1 de mar. de 2019

Medicións Gas Radon


Grazas a insistencia da CIG na Comisión Estatal de Saúde Laboral, Correos empezou a facer as  medicións do gas Radon en Galiza comezando nas comarcas de Ourense e Santiago de Compostela.

Que é o radon? 

O radon é un gas radioactivo emitido pola desintegración de elementos químicos do uranio presentes na terra e nas rochas. É invisible, inodoro e insípido, e se filtra a través das fendas do chan para difundirse polo ar.

Como pode provocar cancro de pulmón?

Na súa descomposición no ar, o radon desprende pequenas partículas radioactivas que ao ser inhaladas deposítanse nas células que recubren as vías respiratorias. Está comprobado que é la segunda causa de cancro de pulmón despois do tabaco, e pode ser a primeira en persoas que non fuman.

Estanse tomando medidas para evitalo?

Non, e iso que a OMS catalogouno como elemento canceríxeno. No ano 2018 entrou en vigor unha normativa europea que pon o límite permitido nos 300 bq/m3, e na lexislación laboral introdúcense as medicións do radon, pero só se realizan cando un traballador ou sindicato o denuncia.

Como se mide o gas Radon?

Hai que solicitalo nun laboratorio autorizado e pódese obter resultados con medicións ao longo de tres meses. 

Como se elimina?

Con obras sinxelas, colocando no centro de traballo un conduto ou unha arqueta que dirixa o gas ao exterior mesmo ou con extractores que o empuxen para fora do centro de traballo.