Formación Exclusivamente para o Persoal Eventual Valorable Para as Bolsas de Emprego

Correos ofrece un programa de formación composto por 6 cursos dirixido exclusivamente aos empregados eventuais que teñan contrato en vigor ao inicio da impartición de cada unha das accións formativas que o integran. (incluídos os que teñan un contrato de notificacións de dous días á semana)


 
PROGRAMA FORMATIVO
DIGITALIZACIÓN I
ACOGIDA Y PROCESOS DE TRABAJO
DIGITALIZACIÓN II AVANZADO
HABILIDADES PERSONALES PARA EL PERSONAL OPERATIVO
CORREOS AL SERVICIO DEL CLIENTE

EXCEL BÁSICO PARA PERSONAL OPERATIVO

Prazo de inscrición: do 26 de outubro ao 3 de novembro ambos incluídos

Datas de realización:  durante os meses de novembro e decembro

Inscrición: Se deberá cumprimentar o formulario cos datos persoais e requirimentos pedagóxicos, a través do Campus Colearning  na páxina   


Os participantes só recibiran as accións formativas do programa que non consten como superadas nos sistemas de información de Correos.

O programa formativos realizarase  on-line  dende un ordenador alleo a Correos.

O comezo de cada acción formativa comunicarase por  e-mail  e aos participantes polo que o enderezo do correo electrónico e o número de teléfono móbil persoais introducidos no cuestionario de solicitude de inscrición deberán ser correctos e actualizados.

No caso de que xurda algunha incidencia técnica durante a inscrición e/ou durante a realización do curso, os alumnos deberán dirixirse ao centro de atención ao estudante centro.atencionestudiante@telefonica.com


O máis visto