30/05/2016

Becas de estudo para mutualistas (Persoal Funcionario)

Hoxe publicouse no BOE a Resolución do 23 de maio de 2016, da Mutualidad Xeral de Funcionarios Civís do Estado (MUFACE), pola que se convocan bolsas de estudo para mutualistas, para o curso 2016-2017.

Prema o enlace   BOE


27/05/2016

Nova Directora de RRHH en Correos

NOVA RESPONSABLE DE RR.HH Lourdes Fernández de la Riva Gozálvez, é licenciada en antropoloxía e procede directamente da empresa privada na xestión de recursos humanos en empresas de telecomunicacións como Vodafone e Jazztel e do sector financeiro como Banco Urquijo, Beta Capital ou BNP Paribas. 


26/05/2016

Novos Contratos por Eventualidade


A C.I.G foi informada de xeito verbal por parte da Xefatura duns cambios que se van a producir nas modalidades de contratación nas distintas Bolsas de Emprego para a cobertura de vacacións, permisos retribuídos, e días de Asuntos propios, que antes eran por interinidade, pasando agora todos estes a ser por eventualidade por circunstancias de produción.

A diferenza entre un tipo de contrato e outro é que o de  eventualidade por circunstancias da produción, comunmente coñecido como de Reforzo ou insuficiencia de plantilla, é un tipo de contrato que ten un límite temporal, que é de seis meses, dentro dun período de doce meses, mentres o de interinidade se utiliza para substituír a un traballador e dura ate que cese a causa da substitución. Este cambio vai a supoñer que aqueles compañeiros que xa teñan sumado seis meses de contrato por eventualidade (reforzo e insuficiencia de plantilla) non poderán traballar este verán en contratos por vacacións. Os contratos que seguirán sendo por interinidade que son os que se usan para substituír aos traballadores con dereito a reserva de posto son: Desempeños provisionais, comisións de servizo, suspensións de contrato previstas no art. 45 do E.T., incapacidade temporal, risco durante o embarazo, maternidade, adopción, acollemento de menores, exercicio de cargo público, privación de liberdade, excedencia forzosa, permiso de formación profesional, etc.

O cambio na modalidade de contratación  fará que non poidan traballar moitos compañeiros este verán quedando moitas das Bolsas esgotadas, o que dará pé a que Correos chame a xente de fora das Bolsas. Co que podemos ver este verán contratos por amiguismo ou por afinidade a algún sindicato, ao mellor é o que pretende algún sindicato para seguir tendo as clases cheas de xente de fóra das Bolsas anunciando exames fantasmas dende o 2011.

A CIG diante as diversas versións que deu a Xefatura para este cambio nas modalidades de contratación, (primeiro que se unha sentenza, logo que se foi debido a un requirimento da Inspección de traballo), remitimos o pasado día 9 de maio, escrito dirixido ao Presidente de Correos solicitando se nos dea traslado de toda a documentación xustificativa (sentenzas, requirimentos Inspección de Traballo) que xustifiquen este cambio na modalidade de contratación nas distintas Bolsas de emprego xa que van a causar un prexuízo grave ao persoal que as compoñen, pois van a ver como as súas expectativas de traballo se van ver reducidas drasticamente. A día de hoxe non recibimos contestación.

 A CIG sempre estivo en contra deste sistema de Contratación onde se fan uns chamamentos que ninguén entende  grazas a unhas rotacións incomprensibles e incontrolables que provocan a desconfianza de todos. A CIG defende un sistema de contratación como no resto da Administración con chamamentos por rigoroso orde, claros, transparentes e publicados na web de Correos. 


25/05/2016

A CIG Presenta Alegacións á Proposta de Eleccións Xerais do 26 de xuño


Ni un céntimo de suba nas contías a percibir para o persoal. Correos está inmerso nunha política de conxelacións sistemáticas das cantidades fixas a percibir permitida e consentida polos sindicatos asinantes do Convenio e Acordo Xeral CCOO, UGT, CSIF e SL.

A CIG presentou as seguintes alegacións en Madrid:

*                   Incremento do 25% de tódalas cantidades a percibir tanto pola campaña electoral en Distribución, USES, Loxística, Rede de Oficinas, como pola distribución das tarxetas INE, envíos con enderezo e sen enderezo.

*                   Eliminación do punto en que condiciona o pago da gratificación polo proceso electoral “a un incremento extraordinario das cargas de traballo da Unidade”, porque os criterios e sistemas de medición, para saber cando unha unidade ten un incremento extraordinario das cargas de traballo, non pode ser subxectivo a criterio da empresa, se non debe ser claro, transparente e coñecido por todos os traballadores.

*                   O cobro da gratificación que perciben as USES a tódalas Unidades de Distribución e persoal Rural que realice a distribución da documentación electoral (voto por correo).

*                   Que, o persoal Rural que realice a entrega nas mesas electorais e recollida do terceiro sobre, perciba o 100% da indemnización por achega do vehículo é dicir as cantidades de amortización e carburante e non como ate agora que só se lles paga a parte do carburante. 

*                    Unha regulación sobre as horas extraordinarias, negociándoas coas Organizacións Sindicais con representación en cada provincia par evitar favoritismos e arbitrariedades.  

*                   Que se realice o chamamento de tódolos fixos descontinuos na campaña de eleccións.


*                   Solicitamos un reparto extraordinario en tódalas U.R. de Galiza para o día sábado 18 de xuño.

A CIG xa solicitou contratación para que queden cubertas tódalas seccións e así se dean por terminados todos os recargos en Galiza. 

Curso on-line "Conoce Lean y cómo se aplica en Correos"


Curso dirixido a todo o persoal de Correos, que manteñan unha relación laboral, ou de servizo, activa, coa empresa desempeñando a súa actividade ao inicio e durante a súa impartición.

Prazo de inscrición do 25 ao 31 de maio ambos incluidos

20.000 prazas e, unha vez cubertas estas, non é posible inscribirse de aí que che recomendamos que se estás interesado que o fagas coa maior celeridade posible.

Inscrición: dende conecta ou internet

Como inscribirte dende internet: unha vez que entras en formación de Correos, debes de ir á parte inferior dereita debaixo de onde pon usuario e contrasinal. alí xa te indica "fai clic aquí para solicitar curso".

O curso terá unha duración de 10 días, realizarase  on-line  dende un ordenador alleo a Correos e fóra da xornada laboral. O curso desenvolveranse durante os meses de xuño, xullo e setembro os alumnos poderán elixir, as datas que máis lles conveñan de entre as dispoñibles.

Tras o proceso de inscrición, comunicarase por  e-mail  e SMS  o comezo da formación. Recoméndase revisar a dirección de correo persoal do apartado "a miña páxina" e aceptar a modalidade de citación por  SMS.

Expediente Formativo

O curso incluirase no expediente formativo de todos aqueles que completen a acción formativa e ademais recibirán unha compensación polo custo da conexión a internet.

No caso de que xurda algunha incidencia técnica durante a inscrición e/ou durante a realización do curso, os alumnos deberán dirixirse ao centro de atención ao estudante centro.atencionestudiante@telefonica.esFarsa de Concurso de Traslados


-         Denunciamos esta primeira resolución do Concurso de Traslados diante do Presidente de Correos.

-         Esiximos que se cubran todas as vacantes que hai en Galiza para a vindeira resolución.

-         Pedimos explicación e información sobre os motivos que os levaron a non adxudicar todas as vacantes.

-         Ademais seguen mantendo persoal ocupando dous postos, pois non teñen intención de adxudicar os postos dos que están en comisión de servizo ou adscrición provisional, impedindo que no concurso se cubran os seus postos definitivos.

-         Están a dicirnos con estes feitos que van amortizar o resto das vacantes que quedaron sen adxudicar? Porque peticionarios sí que había para todas.

-         Correos ten o respaldo de CCOO, CSIF, UGT e S.L. asinantes do Convenio para sacar as prazas que lles dá a gana grazas ao artigo 41.2 do Convenio que di: “Só se cubrirán mediante o Concurso de Traslados aqueles postos que determine a empresa en exercicio das súas facultades directivas…”

Porque se negan a darnos unha relación de postos para poder controlar todo o proceso???

Se non hai transparencia, que imos a pensar???24/05/2016

Novos Criterios para as excedencias Voluntarias Incentivadas


Correos mantén o número de mensualidades segundo a idade, así como o sistema de cálculo da indemnización pero fraccionan os pagos por tramos de idade, isto fai que se reduzan as retencións do I.R.P.F. Estes son os novos criterios:

*                   Con 59 anos o máis  abonarase a indemnización nun só pago.

*                   Con 58 anos abonarase en dous pagos iguais. O primeiro coa nómina do mes da súa concesión e o segundo aos 13 meses da súa concesión.

*                   Con 57 anos abonarase en tres pagos iguais. O primeiro coa nómina do mes de su concesión, o segundo aos 13 meses e o terceiro aos 26 meses da súa concesión.

*                   Estes criterios serán de aplicación a tódalas excedencias voluntarias incentivadas que se cobren a partir da nómina do mes de maio de 2016.

*                    O abono da cantidade que por indemnización corresponde a cada un destes pagos está suxeita ao IRPF, e cada un imputarase ao período impositivo no cal son abonados, que é cando son esixibles polo perceptor. O empregado, en ningún caso, poderá esixir que estas cantidades séxanlle abonadas antes dos prazos establecidos anteriormente.


Dende a CIG reclamamos a Correos que incremente as contías da indemnización por mes, baixe a idade mínima ata os 55 anos fronte aos 57 actuais, que estenda o sistema a todas as áreas funcionais, que se concedan a tódolos solicitantes independentemente da área a que pertenza o traballador, con prioridade para a concesións aos que teñan maior antigüidade, que se lle dea ao traballador a opción de poder elixir un só pago e non dous ou tres no tramo dos 57 e 58 anos respectivamente e que se estendan para o persoal laboral.


19/05/2016

1ª Resolución Concurso de Traslados 2016

1ª  RESOLUCIÓN  DO  CONCURSO PERMANENTE   (MAIO– 2016)


35  PRAZAS ADXUDICADAS EN GALIZA:  A CORUÑA  21,   LUGO 2, PONTEVEDRA 6 e OURENSE 6.

TOTAL PRAZAS ADXUDICADAS NO CONCURSO 608 PRAZAS :  47 REPARTO A PÉ, 239 REPARTO MOTO, 150 ATENCIÓN AO CLIENTE e 172 AXENTE CLASIFICACIÓN.

OS LISTADOS COMPLETOS DA  1ª  ADXUDICACIÓN DISPOÑIBLES NAS SECCIÓN SINDICAIS DA CIG.

PRAZOS DE CESE

Para todos os postos o cese será o día 31 DE MAIO 2016.

PRAZOS DE INCORPORACIÓN

A incorporación será a partir do día 1 DE XUÑO DE 2016.

O día seguinte se o traslado é na mesma localidade.
- 2 Días na mesma provincia ou illa ( Si se adianta ó día seguinte 60 €)
- 6 Días entre localidades da península que non pertenzan a mesma provincia (si se adianta ó segundo día 180 €)
- 10 Días entre illas Ceuta e Melilla e península (Se a toma e ó terceiro día 300 €)

­ Se optas pola compensación económica debes entregar o Anexo 3 en Recursos Humanos, antes do 27 DE MAIO DE 2016.
­ Os prazos posesorios empezarán ó rematar os permisos, licencias,... Se tes licencia por enfermidade ou  baixa dilixéncianche o cese e toma de posesión de oficio.
­ O prazo posesorio será como de servicio activo salvo para excedentes voluntarios ou para o coidado de fillos.
­ Se comporta reingreso ó servicio activo o prazo de posesión será de un mes (Dende o día 01/06/2016)
18/05/2016

Xuntanza para a 1ª Adxudicación do Concurso Permanente de Traslados

Despois de case dous anos sen Concurso mañá 19 de maio se procederá á primeira adxudicación do Concurso Permanente de Traslados. A CIG esixirá que se oferten tódalas prazas que estean vacantes en Galiza. 


06/05/2016

Axudas Acción Social 2016

Nin un céntimo de suba con respecto ás dos últimos anos, esta é a forma de negociar dos sindicatos asinantes do Convenio e Acordo Xeral CCOO, UGT, CSIF e S.L agora só nos queda esperar que non reduzan as cantidades das axudas, algo que non saberemos ata que se resolva cada convocatoria.

Mentres algúns sindicatos  dedícanse a recibir medallas Correos segue facendo caso omiso das reivindicacións mais transcendentes convertendo as  Axudas de Acción Social en míseras esmolas repartidas cada vez de maneira máis inxusta.

AXUDAS
PRAZO INSTANCIAS
PREVISIÓN DO PAGO
Estudo para fillos (libros e material escolar)
Dende o 5 de maio ata ó 10 de outubro
Nómina decembro
Estudos Universitarios (Persoal Laboral)
Dende o 5 de maio ata ó 10 de outubro
Nómina decembro
Tratamento da Saúde
Dende o 5 de maio ata ó 16 de setembro
Nómina
novembro / decembro
Fillos con Discapacidade
Dende o 5 de maio ata ó 16 de setembro
Nómina Novembro
Educación Infantil
Dende o 5 de maio ata ó 16 de setembro
Nómina novembro
Anticipos sen Xuro
Dende o 5 de maio ata ó 16 de setembro
Segundo Dispoñibilidade
Falecemento
(Perosoal Laboral)
Dende o 5 de maio ata ó 31 de decembro
Cando se produza o feitoSe queredes consultar calquera dúbida sobre as convocatorias ou presentar a solicitude e non a atopades na intranet, poñédevos en contacto coa xente da CIG Correos.04/05/2016

Rajoy Condecora aos Sindicalistas de CCOO e UGT


Mentres convocaban manifestacións polo 1º de maio día do traballador, os seus ex lideres sindicais recibían as medallas do PP.

Estes sindicatos autodenominados de clase reciben Medallas polo seu silencio, por asinar todo o que os empresarios e o goberno lles pon enriba da mesa, por mercadear cos dereitos dos traballadores a cambio de subvencións, horas de liberación etc.

Para ver a nova prema libremercado  elmundo lasextanoticias