23/12/2014

5ª Xuntanza da Comisión Negociadora do IV Convenio e Acordo Xeral


 O 15 de decembro celebrouse a quinta xuntanza da Comisión negociadora do IV Convenio Colectivo e Acordo Xeral. Correos amosou o seu interese por acercar posturas para chegar a acordos insistindo en que non poden achegar propostas formais porque aínda non están autorizados pola SEPI. Con respecto ás propostas de Correos entregadas na anterior reunión, informou o representante de Correos dunhas  modificacións de mellora (en realidade e deixar eses puntos tal e como están agora no anterior Convenio). 


Estas son as modificacións que presentou Correos das propostas presentadas na 4ª reunión


 • Flexibilizar as funcións dos postos de atención ao cliente, reparto e xefaturas de equipo en aras dunha maior polivalencia (isto ségueno mantendo, queren mozo para todo)
 • Eliminación das compensacións económicas nas mobilidades funcionais e xeográficas. (isto  modifícano, agora propoñen negociar indemnizacións en determinados supostos ou transporte por parte da empresa e propoñerán que teñan preferencia nos concursos de traslados )
 • Mellorar o sistema de selección do persoal de atención ao cliente (isto mantéñeno, elixir a dedo ao candidato)
 • Reducir a tres as adxudicacións do Concurso Permanente de Traslados.( auméntanas a seis)
 • Potenciar os contratos a tempo parcial e en prácticas.(retiran o de prácticas)
 • Potenciar a xornada partida e garantir os servizos dos días 24 e 31 de decembro.( déixano como estaba no anterior Convenio)
 • Axustar os permisos ao contemplado no ámbito da Función Pública e Estatuto dos Traballadores ( déixaos como están no anterior Convenio)
 • Reducir os permisos por enfermidade familiar incluíndo como condicionante os famosos desprazamentos.( déixanos como están ata agora)
 • Aplicar os descontos que teñen os funcionarios por enfermidade ao persoal laboral. (isto mantéñeno)Valoración da CIG: 

17/12/2014

Pago de axudas sociais pendentes na nómina de DecembroCoa nómina do presente mes de decembro faranse efectivos os importes correspondentes ás axudas de acción social que quedaban pendentes das convocadas no plan de acción social para 2014. Atendéronse TODAS as solicitudes recibidas que cumprían os requisitos esixidos nas convocatorias.

- Axudas para tratamentos de saúde: 6.038 axudas de ata 150 euros, en función do gasto acreditado, por importe global de 444.750 €

- Axudas ao estudo para fillos (libros e material escolar): 9.303 axudas, de 60 € cada unha, por un importe total de 558.180 €

- Axudas para estudos universitarios de empregados: 190 axudas de ata 200 €, en función do gasto acreditado. O importe total ascende a 26.978 €.10/12/2014

Correos presentou a sua primeira tenda 24 horas "concep tienda 24/7"


Todd Hooper responsable da red de oficinas de Correos, convertirá varias oficinas de Correos en tendas, está é a súa aposta por reinventar o negocio de Correos.

¡¡¡Para que imos a intentar facernos co mercado da paquetería,  vaia parvada.!!!

Pero que podiamos esperar de alguén que ven do Carrefour. Estes son os fichaxes estrelas de Correos.

De vergoña compañeiros, este é o futuro que pretende Correos ...competir cas tendas 24 horas, e logo que será competir coas tendas dos chineses??

Para ver a nova prema no enlace  Logistica y Transporte   ABC  WordpressCursos INAP para o primeiro semestre 2015


 • Os cursos soamente poden participar persoal funcionario dos subgrupos A1, A2, C1 e C2.
 • Publicado no B.O.E. Nº 293 de data 04/12/2014
O INAP, tendo en conta as necesidades formativas como ferramenta indispensable dos empregados públicos para o exercicio das súas funcións, convoca dentro do plan os seguintes Cursos:

 1. STICS: Seguridade das Tecnoloxías de Información e Comunicacións. (subgrupos A1, A2 e C1 prazo de solicitude ata o 16 de xaneiro, modalidade do Curso On line e semipresencial) 
 2. Actividades en Materia de Tecnoloxías da Información e Comunicación (subgrupos A1, A2, C1 e C2, prazo de solicitude 15 días naturais, modalidade do Curso On line e semipresencial)
Solicitudes.- Os que desexen participar nalgún destes cursos deberán facelo a través da páxina web do instituto nacional de administración pública www.inap.es, entrar en «aprendizaxe» e a continuación selecciona a Área formativa.

Estes cursos, son valorables tanto na mobilidade interministerial coma na promoción interna da Administración Xeral do Estado.

Prema no enlace para ver o BOE   AQUÍ


03/12/2014

Prazas outros Ministerios

MINISTERIO DO INTERIOR.

* Publicadas prazas nº BOE 291 do 2 de decembro 2014.

* Orde INT/2250/2014 do 20 de novembro.

* O prazo de presentación de instancias é de 15 días a partir do seguinte á publicación no BOE.

* O persoal de correos podemos optar a todos os postos sempre e cando reunamos os requisitos de participación e ocupación esixidos na convocatoria.

Postos ofertados en Galiza para os subgrupos: C1 e C2:

A Coruña, Lugo, Pontevedra, Ourense.


Para ver a orde prema no enlace  ORDE INT/2250/2014


01/12/2014

Campaña Nadal 2014
Produtividade e remuneración para a campaña de Nadal

Percibirase unha gratificación de 95,08 € ( nin un céntimo de subida con respecto da do 2013) polo conxunto da campaña de Nadal.

Os requisitos para poder cobrar esta gratificación son:
 

*   Permanecer vinculado e en activo en correos de forma ininterrompida dende o 1 ao 31 de decembro.

*   Ser persoal funcionario, laboral fixo (incluídos fixos descontinuos e fixos a tempo parcial) e persoal eventual, excluíndose os contratos por circunstancias da produción realizados para atender a propia campaña.

*   Traballar nunha das seguintes áreas: repartición ordinaria, repartición urxente, clasificación de cartería, apartados, ruteiros, persoal operativo dos centros e unidades de tratamento (admisión masiva, clasificación automática, manual, produtos rexistrados e carga e descarga), sala de aparatos, rurais A, condutores interzonais e intercentros, cambio de Madrid, persoal operativo das oficinas postais os xefes das unidades afectadas. Os rurais B e empregados/ás con xornadas a tempo parcial en proporción á súa xornada.

Penalizacións:

Por inasistencia descontarase da gratificación, o primeiro día 12,02 €, o segundo e o terceiro 18,03 €. con máis de tres días pérdese o dereito á percepción económica.

Exceptúanse da penalización:


*   Os accidentes de traballo en novembro ou decembro, nacemento, acollemento e adopción dun fillo, falecemento ou enfermidade grave dun familiar ata segundo grao.

*   Dous días de permiso a elixir entre os días 1 e 14 e outro día do 15 ata fin de mes.

 
Días 24 e 31: módulo de 79,48 € por traballador/día. deberán prestar servizo:

 O persoal mínimo imprescindible tanto en admisión e oficinas coma en tratamento e distribución.

Só abrirán as oficinas de centros comerciais, e en grandes poboacións poderase proceder a aperturas puntuais con horario de sábado.

Días 25 de decembro e 1 de xaneiro:

Non traballará ninguén. o persoal dos centros de tratamento, que por quenda, traballe a noite do 25 ao 26 de decembro e do 1 ao 2 de xaneiro percibirá as horas adicionais de festivo.

Pagamento da campaña: correos comprométense a axilizar os trámites para que o seu pagamento se faga efectivo a finais de xaneiro.
 
 

 

21/11/2014

Pago Axudas de Acción Social (Nómina mes de novembro)


Coa Nomina deste mes de novembro abonaranse as cantidades correspondentes as seguintes "Axudas de Acción Social"

Anticipos e prestamos sen xuro: 2.127 solicitudes o que supon un importe total de 8.373.500 €

Axudas para educación Infantil: 850 axudas de ata 250 € , en función do gasto xustificado, por un total de 195.620 €.

Axudas para fillos con discapacidade: 636 solicitudes entre 300 a 500 euros, atendendo ao grao de discapacidade, por un total de 233.900 €.

Na nómina do mes de decembro abonaranse as axudas para o "tratamento da saúde", "axudas ao estudo" e "axudas para os estudos universitarios de empregados"


20/11/2014

4ª Xuntanza da Negociación do Convenio e Acordo Xeral


Correos dálles un balón de osixeno aos sindicatos asinantes (CCOO, Csif, UGT e S.L.) de cara á folga convocada para o 27 de novembro e 22 e 23 de decembro.

Os mareados postais como estaban vendo que por moito que dicían nas asembleas a desconfianza do persoal era moita de cara a facer folga, CORREOS decidiu votarlles unha mao aos seus compinches en forma de Resolución na que ameaza con dar por rematado o Convenio a data 27 de decembro se non se asina antes.

 Con isto Correos consegue dous propósitos o primeiro votarlles unha man aos seu amiguetes quentando o ambiente para que logo xurdan estes e convértanse nos salvadores dos dereitos dos traballadores, baluartes dos desvalidos e  poidan dicir esa frase que tanto lles gusta que é ¡¡ Grazas a nós conseguimos que..!!!; en segundo lugar Correos busca darlles pé para que estes poidan asinar o novo Convenio e Acordo o antes posible.

 A resolución ditada por Correos en cuestión é claramente ilegal, o Convenio actual  ten unha cláusula de ultraactiviade, e por tanto a súa vixencia esta amparada pola Lei  e  o saben, pero están, entrando unha vez máis no xogo que todo vale con tal de conseguir os seus obxectivos que non son outros que Correos continuar precarizando o emprego, eliminando dereitos etc, e os destes sindicatos continuar mantendo os seus privilexios traducidos en horas para os seus liberados (que por outra banda cada día son máis) e os cartos para formación.

Pero que ninguén se engane por moita folga e panfletos incendiarios que fagan, acabaran asinando o Convenio e Acordo Xeral coma sempre;


¿¿sinceramente alguén o dubida a estas alturas??
 
 

05/11/2014

Unipost repartirá a propaganda electoral do 9N en CataluñaTrala negativa de Correos de repartir a propaganda electoral do 9N a pesares de ser a adxudicataría dos servizos postais da Generalitat de Cataluña o Goberno Catalán decidiu adxudicar a Unipost o reparto da propaganda para o 9N.

Para ver a nova prema AQUÍ

Correos de Portugal gaña un 16.5% trala privatizaciónCorreos de Portugal CTT, que foi privatizada o ano pasado, gañou en Bolsa 52,6 millóns de euros nos nove primeiros meses de 2014, un 16,5 % máis que no mesmo periodo do pasado exercicio.

A empresa recoñece que a redución de empregados feita no 2013 tivo un impacto positivo no indicador financieiro da empresa.
Para ver a nova prema AQUÍAsaltan a Oficina de Correos de Cerdedo Pontevedra
O pasado día 3 de novembro uns descoñecidos forzaron unha fiestra e accederon ao local danando a caixa forte e os armarios de seguridade.

Para ver a nova prema AQUÍ

04/11/2014

Correos valorado en 2 mil millóns de euros

O Consello Empresarial para a Competencia (CEC) grupo formado por 15 das maiores empresas do pais presentou onte un informe de medidas para impulsar a economía. Onde unha das medidas propostas sería a de privatizar as empresas públicas.
 
Para ver a nova prema   AQUÍ
 
 

Negociación Convenio e Acordo Xeral

Porque tantas présas ??????


Que é o que pasa cos asinantes do Convenio?. Porque este furor mobilizador?.

Dende CIG non comprendemos o porque destas actitudes, hai que ter en conta que o actual e aínda en vigor  dí:  Artigo  6. Ámbito temporal "...permanecerá vixente o seu contido mentres non sexa substituído polo novo convenio". Polo tanto é innegable, por moito que se empeñen algúns, que ten cláusula de ultraactividade e que non desapareceran os dereitos dos traballadores de correos o primeiro de xaneiro, nin moito menos quedaremos a nivel do Estatuto dos Traballadores.

Pero fagamos memoria!!. Os asinantes fartáronse de vender que o actual convenio garantía os dereitos dos traballadores, que se consolidarían 4500 prazas, que se actualizarían os suplidos por aportación de vehículo, etc..  Pero se este convenio era tan bo, porque tanta présa de asinar outro novo antes de telo ben atado si a situación de crise dificulta moito mais a negociación que no ano 2011? Que pasa agora para chamar aos traballadores a mobilizarse, incluso á folga se o novo convenio non se asina antes de rematar o ano? Agora atácanlles as ansias de mobilizarse? Pero que fixeron dende o 2011 cando este convenio se incumpriu sistematicamente?

Lembremos:

Ø  A Mesa de Carburantes non se reuniu nin unha soa vez.

Ø  Das 4500 prazas anunciadas, "fruto de la movilización" segundo algún dos asinantes, non se convocou nin unha soa.

Ø  Os permisos por enfermidade e falecemento, a pesares de estar claramente regulados,  a Empresa non os concedeu en multitude de ocasións.

Ø  Os recargos instituciónalizaronse durante todo o ano.

Ø  A persecución aos traballadores de baixa incrementouse de xeito brutal dende que se lle pagan incentivos aos médicos por este motivo.

E ante todo isto que fixeron os asinantes? Mais ben nada, ningún comunicado, ningunha mobilización e moito menos unha folga. Porque nos tentan enganar de novo outra vez?.

Ante isto convén non esquecer que os asinantes sacan moitos réditos destas sinaturas; vía cursos de formación, venda de textos, academias, afiliación, etc... e teremos parte da resposta. Se unimos isto a que para o ano que ven hai eleccións sindicais e os que non fixeron nada durante estes anos, mais ben o contrario, teñen agora a necesidade de tapar a súa pasividade diante dos traballadores con mobilizacións, teremos a resposta as nosas preguntas
 
 

03/11/2014

Curso on-line Empresa 2.0


Curso dirixido a todo o persoal de Correos, que manteñan unha relación laboral, ou de servizo, activa, coa empresa desempeñando a súa actividade ao inicio e durante a súa impartición.

Prazo de inscrición do 31 de outubro ao 09 de novembro

20.000 prazas e, unha vez cubertas estas, non é posible inscribirse de aí que che recomendamos que se estás interesado que o fagas coa maior celeridade posible.

Inscrición: dende conecta ou internet


Como inscribirte dende internet: unha vez que entras en formación de Correos, debes de ir á parte inferior dereita debaixo de onde pon usuario e contrasinal. alí xa te indica "fai clic aquí para solicitar curso".

O curso terá unha duración de 10 días, realizarase  on-line  dende un ordenador alleo a Correos e fóra da xornada laboral. Os cursos desenvolveranse durante os meses de novembro e decembro, os alumnos poderán elixir, as datas que máis lles conveñan de entre as dispoñibles.

Tras o proceso de inscrición, comunicarase por  e-mail  e SMS  o comezo da formación. Recoméndase revisar a dirección de correo persoal do apartado "a miña páxina" e aceptar a modalidade de citación por  SMS.

Expediente Formativo

O curso incluirase no expediente formativo de todos aqueles que completen a acción formativa e ademais recibirán unha compensación polo custo da conexión a internet.

No caso de que xurda algunha incidencia técnica durante a inscrición e/ou durante a realización do curso, os alumnos deberán dirixirse ao centro de atención ao estudante centro.atencionestudiante@telefonica.es29/10/2014

3ª Xuntanza da mesa negociadora do IV Convenio e Acordo Xeral


O 27 de outubro celebrouse a terceira xuntanza da Comisión negociadora do IV Convenio Colectivo e Acordo Xeral. Correos non presentou ningún borrador simplemente fixo entrega dunhas propostas en materia de negociación e dun calendario parcial de negociación ate o mes de decembro.

PROPOSTAS QUE PRESENTOU CORREOS:

 • Flexibilizar as funcións dos postos de atención ao cliente, reparto e xefaturas de equipo en aras dunha maior polivalencia (mozo para todo) 
 •  Eliminación das compensacións económicas nas mobilidades funcionais e xeográficas. (non pagar nada si te moven da túa oficina ou do teu posto).
 • Mellorar o sistema de selección do persoal de atención ao cliente (elixilos a dedo)
 • Reducir a tres as adxudicacións do Concurso Permanente de Traslados.
 • Potenciar os contratos a tempo parcial e en prácticas.
 • Potenciar a xornada partida e garantir os servizos dos días 24 e 31 de decembro.
 • Axustar os permisos ao contemplado no ámbito da Función Pública e Estatuto dos Traballadores (Función Pública 5 días de A.P. e non teñen días adicionais de vacacións por antigüidade, etc.)
 • Reducir os permisos por enfermidade familiar incluíndo como condicionante os famosos desprazamentos.
 • Aplicar os descontos que teñen os funcionarios por enfermidade ao persoal laboral.


CALENDARIO DA NEGOCIACIÓN:

 1. Igualdade.
 2. Suspensión e extinción de contratos. Réxime disciplinario.
 3. Organización do Traballo. Clasificación Profesional.
 4. Provisión do tempo de traballo. Acción Social. Formación e prevención de riscos laborais.
 5. Ordenación do tempo de traballo.
Estes son os contidos que Correos esta disposto a tratar nas videiras xuntanzas que serían cada 15 días ata decembro.

Valoración da CIG:

¡¡¡ISTO APESTA A LAVADO DE CARA DOS SINDICATOS ASINANTES COA COMPLICIDADE DE CORREOS!!!

É como vivir un DEJA VU cada vez que se negocia un novo Convenio e se aproximan as eleccións sindicais renacen estes sindicatos que estiveron caladiños como mansos cordeiros e sen embargo agora que se aproximan as eleccións sindicais de pronto entralles a tolemia e queren queimar todo, queren mobilizacións e incluso folgas …. Aos asinantes CCOO, CSIF, UGT e S.L. entroulles a hiperactividade sindical e Correos síguelles o xogo poñendo propostas enriba da mesa que saben perfectamente que non van a sacar adiante pero poñenas para que estes sindicatos teñan algo que vender de cara aos traballadores cando asinen porque ninguén o dubide, por moito que falen o digan van asinar e terminarán  vendendo os nosos dereitos coma sempre.

Por exemplo lembremos a estratexia de CCOO na anterior sinatura do Convenio que foran coincidente cas eleccións sindicais.

 • Panfletos incendiarios contra Correos por non negociar e cando negociaron porque propoñían grandes recortes.
 • Encerros fotográficos na sede de Correos e tamén no despacho do subsecretario de Fomento (agora tocará na SEPI)
 • Manifestacións paripé e folga (está vez como non teñen moita imaxinación teñen programado facer o mesmo)

E despois de todo isto asinaron mentindo a todos, como cas 4.500 prazas que ían crear, a redución dos descontos por estar de baixa, a suba do carburante etc. etc.
¡¡¡De nós depende non deixarnos enganar máis por estes mentireiros!!!24/10/2014

Suspensión das vacacións por mor dunha baixa


CIG INFORMAO 21 de xuño de 2012, o Tribunal de Xustiza Europeo ditou unha sentenza pola que establece que as vacacións quedaran interrompidas se o interesado causase baixa  por enfermidade, mantendo o dereito a gozar o resto do tempo con posterioridade.

Como Consecuencia modificouse o Estatuto dos Traballadores Artigo 38.3, Terceiro paragrafo quedando do seguinte xeito:

         "No suposto de que o período de vacacións coincida cunha incapacidade...que imposibilite o traballador gozalas, total ou parcialmente, durante o ano natural ao que corresponden, o traballador poderá facelo unha vez finalizada a súa incapacidade e sempre que non teñan transcorrido mais de dezaoito meses a partir do remate do ano no que orixinaranse"

O anterior anula o reflectido no Convenio e Acordo que soamente se aceptaba a interrupción ao producirse un ingreso hospitalario superior a cinco días.

Isto quere dicir que se algún traballdor/a tivese problemas de saúde durante o período vacacional, susceptibles de xerar baixa medica, eses días non os perdería e tería que gozalos con posterioridade.

Modo de actuación:

·        Se algún traballador/a se atopara nesta situación, debera solicitarlle ao medico o parte de baixa inicial e facelo chegar o departamento de persoal para dar constancia do feito.

·        Co resto de partes de baixa (en caso de seguir a enfermidade) ou co parte de alta (no caso de curación) debe facelo mesmo.


Finalmente cabe lembrar que se por causa medica non se puideran gozar as vacacións no ano natural, poderá facelo no ano seguinte.

Diante calquera dúbida ponte en contacto co teu delegado da CIG